NRK Meny
Normal

Rusomsorgen i nord sliter

Ventetiden for psykiatrisk behandling av rusmisbrukere bare øker i nord. Barne- og ungdomspsykiatrien opplever det samme.

Helgelandssykehuset Rana

DÅRLIGST UT: Helgelandssykehuset kommer dårligst ut i oversikten som ble lagt fram på styremøte i Helse Nord denne uka.

Foto: NRK

Fagdirektør Helse Nord, Jan Norum

ALVORLIG: Fagdirektør i Helse Nord, Jan Norum, mener ventetiden er for lang.

Foto: Pressebilde, Helse Nord

- Situasjonen er alvorlig, særlig for rusmisbrukere som trenger helsehjelp, sier fagdirektør i Helse Nord, Jan Norum.

Det er antall fristbrudd i rusomsorgen som har økt i nord. Rusmisbrukere må vente for lenge på hjelp fra psykiatrien. Også innen barne- og ungdomspsykiatrien øker ventetiden. Dette skjer til tross for at Helse Nord har satset spesielt på disse to områdene de siste årene.

Skylder ikke på innsparing

- Det er sånn at gjennomsnittlig ventetid for de som har rett til helsehjelp er 142 dager. Og det er et tall som er for høyt, sier Norum.

Rusmisbrukerne er de som må stå lengst i kø forå få den helsehjelpen de etter loven har krav på. Men også innen barne-og ungdomspsykiatrien er utviklingen negativ. Her har ventetiden økt med 17 dager sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Ifølge Norum er det ikke innsparingskravene i Helse Nord som rammer barn og unge.

- Den har vært skjermet, den har vært bygget opp. Men vi ser at behovet her er stort og her er det ikke innsparinger som slår inn, sier han.

Vil snu trenden

Innen barne-og ungdomsspykiarien skal alle under 23 år ha behandling innen 65 dager. Denne fristen overskrides i ett av fire tilfeller. For rusmisbrukerne er ventetiden enda lengre. Nå lover fagdirektøren i Helse Nord handling.

- Vi har økt vårt kjøp fra private som vi tror skal snu denne trenden.

Helgeland dårligst ut

Det er Helgelandssykehuset som kommer dårligst ut i oversikten som ble lagt fram på styremøte i Helse Nord denne uka. De viser fristbrudd i halvparten av sakene i barne-og ungdomspsykiatrien og rus på Helgeland.
Medisinsk direktør i Helgelandssykehuset, Fred Mürer, er usikker på tallene, men ser alvoret.

- Jeg er ikke uenig i det, men vi må jo bare rett og slett gripe fatt i dette så godt som vi kan og tallene trenger litt mer kvalitetssikring, sier Mürer.