Advarer mot å øve med jagerfly fra Evenes

Hemmeligstemplet dokument avslører hva Luftforsvaret mener om forsvarsministerens fotavtrykk i nord.

Oberst Inge Kampenes i Luftforsvarsstaben.

Oberst Inge Kampenes i Luftforsvarsstaben advarer sterkt mot at man velger ei løsning med kontinuering styrkeproduksjon på Evenes, noe man ifølge Luftforsvarets fagfolk vil trenge minst 10 permanente stasjonerte jagerfly for å klare.

Foto: NRK

Det var stor glede i Evenes etter at det ble klart at Arbeiderpartiet ønsket å etablere en framskutt jagerflybase i kommunen. Håpet var et hundretall nye arbeidsplasser og stor aktivitet på basen.

Men får Luftforsvaret det som de vil blir det kun stasjonert tre fly permanent på Evenes – og det til kun akutte oppdrag, såkalt QRA-beredskap.

For i et hemmeligestemplet brev som NRK har fått tilgang til advares det sterkt mot å drive med kontinuerlig øvingsaktivitet på Evenes.

Ført i pennen av Oberst

Brevet er ført i pennen av Oberst Inge Kampenes ved Luftforssvarstaben, og er et internt tilsvar på Forsvarsdepartementets plan om framskutt base på Evenes.

Forsvarsminister Espen Barth Eide har sagt han at ønsker at 10 prosent av all styrkeproduksjon skal skje fra Evenes. Det skal gi et solid fotavtrykk i nord.

I april ble det kjent at Barth Eide likevel planla kun tre permanente stasjonerte jagerfly på Evenes. Som et tilsvar til skuffede politikere svarte Barth Eide følgende 21 april i år.

– De nye kampflyene vil få en balansert fordeling mellom Ørlandet og Evenes.

Store utfordringer

Espen Barth Eide

Forsvarsminister Espen Barth Eide har sagt han at ønsker at 10 prosent av all styrkeproduksjon skal skje fra Evenes. Det skal gi et solid fotavtrykk i nord.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

I brevet advares det sterkt mot at man velger ei løsning med kontinuering styrkeproduksjon på Evenes, noe man ifølge Luftforsvarets fagfolk vil trenge minst 10 permanente stasjonerte jagerfly for å klare. I brevet listes det opp en rekke utfordringer.

* Store investeringer på rullebanen i Evenes på grunn av takseproblemer på glatte forhold grunnet høydeforskjeller fra baseanlegg og selve flystripen.

* Langt større kostnader til bygg og anlegg enn det som er beregnet med en kun en såkalt QRA-base med tre fly. Behov for nye oppholdsrom, lagre, sheltere og messebygg etc.

* Behov for minst 10 permanente stasjonerte jagerfly på Evenes for å drive hensiktsmessig øvingsaktivitet og styrkeproduksjon.

* Økt belastning på pilotene på grunn av reisetid for nødvendig simulatortrening på hovedbasen på Ørlandet.

Krystallklar

Konklusjonen fra Oberst Kampenes er krystallklar;

I brevet heter det;

Det advares sterkt mot en slik betydelig permanent tilstedeværelse ved den framskutte basen. Dette vil være særdeles kostnadsdrivende og vil i praksis innebære en tobase-løsning.

Oberst Inge Kampenes

Og han fortsetter:

En løsning med kampflybase på Ørland i kombinasjon med permanent QRA og 10 prosent treningsaktivitet på Evenes er operativt og styrkeproduksjonsmessig marginalt akseptabelt

Oberst Inge Kampenes

Kun tre faste fly

Til NRK.no bekrefter nå statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet at de planlegger med kun tre jagerfly permanent stasjonert på Evenes, men at det i perioder vil være langt flere. Ingebrigtsen står fast ved at 10 prosent av styrkeproduksjonen skal skje fra Evenes.

– Så skal vi la de som kan mye om fly planlegge uke for uke hvordan dette skal løses, sier Ingebrigtsen (Ap) til NRK.no.

– Mindre fotavtrykk

Han viser til at forsvarssjefen selv foreslo at 10 prosent av øvingsaktiviteten skulle skje fra ulike baser i nord, men at de vil samle alt på en base.

– Vi planlegger nå for et mindre fotavtrykk i nord, men om den sikkerhetspolitiske situasjonen endrer seg i framtiden, kan vi forskyve flere fly til Evenes.