Høyre går for framskutt base i Bodø

Høyres stortingsgruppe går inn for permanent framskutt base i Bodø. Evenes-ordføreren er skuffet over eget parti, mens Bodø-ordføreren er kjempelykkelig.

F-16

FRAMSKUTT BASE I NORD: Det skal være noen kampfly også i Nord-Norge i framtida. Nå mener Høyre at de bør plasseres i Bodø, mens forvarsministeren går for Evenes.

Foto: Per Arne Juvang

Høyres stortingsgruppe har i ettermiddag hatt sin første behandling av regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret for perioden 2013–2016.

Høyre støtter forslaget om at hovedbasen etableres på Ørland. Og velger altså Bodø foran Evenes, når det gjelder framskutt base i Nord-Norge.

Skuffet Evenes-ordfører

Ordfører Jardar Jensen i Evenes

Ordfører Jardar Jensen (H) i Evenes.

Foto: Bjørn Erik Rygg lunde / NRK

– Jeg er både overrasket og skuffet, sier Høyre-ordfører i Evenes, Jardar Jensen om vedtaket i eget parti.

Han er på tur med Stortingets samferdselskomitè som onsdag kveld besøker Evenes. Og selv om hans eget parti nå støtter Bodø i stedet for Evenes så er han optimist.

– Stortingsgruppa legger inn mange forutsetninger dersom Bodø skal bli det endelige valget. Men i dag er jeg ikke særlig glad i Høyres stortingsgruppe, medgir Jensen.

Lykkelig Bodø-ordfører

Ole Henrik Hjartøy, ordfører i Bodø

Ole Henrik Hjartøy, ordfører (H) i Bodø.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Desto mer glad er Høyre-ordføreren i Bodø, Ole Henrik Hjartøy.

– Dette er en stor politisk seier. Når Høyre nå har landet på Bodø, tror jeg ikke Arbeiderpartiet vil ta den politiske belastninga ved å velge Evenes i Stortinget 14.juni, sier Ole Henrik Hjartøy.

Han sier Høyre går for mer enn en såkalt QRA-base. Og det er mange gode krefter som har gått sammen for å få partiet til å velge Bodø.

– Stortingsrepresetant Ivar Kristiansen har stått på. Og på Høyres landsmøte sist helg jobbet vi internst for å nå fram med vårt syn. Det går ikke an å velge bort kompetansen og fagmiljøet som Bodø har, sier Hjartøy til NRK.no.

Usikkerhetsmomenter

Høyres stortingsgruppe er videre enig i at det må etableres en permanent fremskutt base for avskjæringsoppdrag (QRA) og tilpasset øving og trening lenger nord.

– Det beste vil være at en slik base etableres i Bodø, heter det i ei pressemelding fra Høyre.

Hensynet til å beholde personell og kompetansemiljøer veier tungt i denne vurderinga.

Det er imidlertid fortsatt usikkerhet rundt økonomien knyttet til Bodø, og dette må derfor avklares ytterligere.

Regjeringa bruker høye investeringskostnader ved etablering av ny rullebane som hovedargument mot Bodø. Et av usikkerhetsmomentene er at regjeringa ikke synes å ha lagt alle faktorer inn i kostnadsbildet.

60 år i Bodø

Espen Barth Eide

Forsvarsminister Espen Barth Eide går for Ørlandet og Evenes.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Særlig gjelder dette omfanget av lokale bidrag og usikkerhet knyttet til avhendig av areal.

Høyre mener at samfunnet ikke vil akseptere at Forsvaret forlater Bodø etter 60 år uten å rydde opp etter seg og ta et medansvar for byens videre utvikling.

– Om Bodø skal kunne videreutvikles som by, må rullebanen før eller siden flyttes. Dette krever et reelt spleiselag fra alle aktører, noe som i et helhetlig samfunnsøkonomisk perspektiv kan gi gevinst for alle, mener Høyre.

Fra før av er det klart at forsvarsministeren, Arbeiderpartiets stortingsgruppe og Senterpartiets gruppe går for framskutt base på Evenes.

Må dele regninga

Lokale aktører har kommet med løfter om betydelige tilskudd. Dette er ei forutsetning, samtidig som Samferdselsdepartementet må gå aktivt inn i saka på vegne av sivil luftfart, heter de i Høyres pressemelding.

– Det er en meget klar forutsetning for Høyre at Forsvaret ikke blir sittende med regninga alene. Disse faktorene vil avgjøre om Bodø-alternativet er mulig å realisere, mener Høyre.