Hopp til innhold

100 mister jobben på lisenskontoret: – Selv om vi var forberedt, kommer det som et sjokk

NRK legger ned lisensavdelingen og 100 personer i Mo i Rana mister jobben. Samtidig oppretter Kulturdepartementet 70 nye stillinger ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

De tillitsvalgte Jon Harrang og trine Steen ved lisensavdelinga i Mo i rana

SKUFFET: De tillitsvalgte John Harrang og Trine Steen ved lisensavdelinga i Mo i Rana tar nyheten om at kontoret skal legges ned svært tungt.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Det var ikke uventet, men håpte i det lengste på gode nyheter. Nå innser vi at vi mister jobben den 1.1 2020, sier tillitsvalgt ved lisenskontoret John Harrang.

NRKs lisensavdeling ble etablert for 27 år siden og har 100 medarbeidere.

– Vi har vært forberedt og diskutert ulike alternativer i forhold til hva som kan komme. Men selv om man er forberedt og har tenkt tanken er det et sjokk når det kommer, sier hovedtillitsvalgt Trine Steen.

Regjeringens mediemelding legges fram fredag, men allerede torsdag formiddag orienterte kulturminister Trine Skei Grande NRK om at dagens kringkastingsavgift blir erstattet med en ny finansieringsordning med virkning fra 1. januar 2020.

På møtet la også kulturministeren fram planer for opprettelse av 70 nye arbeidsplasser i forbindelse med digitaliseringssatsing ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

Elisabeth Brean, konstituert avdelingsleder ved lisensavdelinga

– Dette var ikke den meldinga vi hadde ønsket oss. Vi hadde håpet på en husstandsavgift eller en annen type avgift som ville medført at det fortsatt ble behov for vår kompetanse, sier Elisabeth Brean.

Foto: Frank Nygård / NRK

De tillitsvalgte er spent på hva mer som vil stå mediemeldingen som legges fram fredag.

– Vi vet ingenting om hvilken type finansiering regjeringen ser for seg. Det snakkes om nye arbeidsplasser, men vi vet ikke om de er øremerket de som nå mister jobben. Vi vet at dette har skjedd andre steder, men det har ikke kommet noen slike lovnader her. Dette er noe vi må begynne å jobbe med fra nå, sier Steen og Harrang.

Også konstituert avdelingsleder Elisabeth Brean ved lisensavdelinga håper at de nye stillingene kan komme de NRK-ansatte ved avdelingen til gode.

– Jeg vil anta at NRK, Nasjonalbiblioteket og Rana kommune går sammen og legger til rette for å løse den situasjonen, sier hun.

– En tung beskjed å få

Thor Gjermund Eriksen

Dette er folk som gjennom mange år har gjort en viktig og god jobb for NRK, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier det var en tung beskjed å få for medarbeiderne ved lisensavdelinga.

– Dette er folk som gjennom mange år har gjort en viktig og god jobb for NRK. Jeg glad for at regjeringens planer om etablering av 70 nye arbeidsplasser ved Nasjonalbiblioteket, sier Eriksen.

Økonomidirektør Andreas Norvik i NRK er i ettermiddag i Mo i Rana. Sammen med ledelsen ved Lisensavdelinga har han kalt inn til et allmøte for å informere medarbeiderne.

– Det viktigste nå er å ivareta medarbeiderne som rammes. Hver enkelt har stått på og gjort en uvurderlig jobb for NRK, og vi skal gjøre det vi kan for å sikre en ryddig og trygg prosess fremover. Jeg er imponert over hvordan Lisensavdelinga har taklet å stå i usikkerhet i flere år, sier Norvik.

– I en omstillingssituasjon

Rana-ordfører Geir Waage

Rana-ordfører Geir Waage vil nå legge press på regjeringen for at samtlige arbeidsplasser som nå går tapt blir erstattet.

Foto: Frank Nygård / NRK

Rana-ordfører Geir Waage var også i Kulturdepartementet i dag.

– Når dette vedtas i Stortinget er Rana kommune en omstillingssituasjon. Det har vi vært før, så det skal vi klare denne gangen også.

Selv om det kommer 70 nye jobber ved Nasjonalbiblioteket er det et minus i regnestykket over statlige arbeidsplasser i Mo i Rana, ifølge ordføreren.

– Det er 97 som jobber ved lisenskontoret. I tillegg kommer en ringvirkning på 30 ved Statens innkrevingssentral. Det kommer jeg til å følge opp, sier Waage.

Innbrudd hos NRKs lisensavdeling

NRKs lisensavdeling ble etablert for 27 år siden og har 100 medarbeidere.

Foto: 03030-tipser