«Ylva» ødela for 150 millioner: – Trodde ikke skadeomfanget ble så stort

Finans Norge tror antall skademeldinger etter ekstremværet «Ylva» kan komme på rundt 2000. Fylkesberedskapssjefen i Nordland er overrasket over konsekvensene.

Låven på Herset

På Herset i Nesna kommune ble en låve totalskadet av ekstremværet Ylva.

Foto: Hans Petter Sørensen

Skadene etter ekstremværet «Ylva» er på anslagsvis 150 millioner kroner. Det viser beregninger gjort av Finans Norge, som er finansnæringens hovedorganisasjon.

Ekstremværet skapte store trafikkproblemer, mange husstander var uten strøm i mange timer, fly ble innstilt og flere bygninger fikk store materielle skader.

– Vi tror antall skademeldinger kan komme på rundt 2000. disse skadene gjelder skader på bygninger og innbo etter «Ylvas» herjinger. Skader på biler og båter kommer i tillegg, sier kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal, til NRK.

Gikk hardest ut over Nordland

Det er både små og store skader etter ekstremværet, men ut ifra beregningene til Finans Norge, ser det ut til at de små skadene dominerer.

Stine Neverdal

Stine Neverdal sier at Finans Norge forventer rundt 2000 skademeldinger.

Foto: CF Wesenberg

– Vi ser at det er mange hustak, særlig på private boliger som har fått merke vindens herjinger. I tillegg er det noen skader på driftsbygninger som låver og også næringsbygg, og naust har blåst på sjøer, forteller Neverdal.

Rundt 80 prosent av skadene kom i Nordland og Troms. Aller flest er det i Nordland, når vi ser på kommunene så er det Fauske det har gått hardest ut over. Ellers er skadene spredt ut over fylket.

– Uværets herjinger denne gang kan sammenlignes med stormen «Narve» som særlig rammet Nordland i januar 2006.

Reporter Martin Steinholt er på Fauske hvor en lagerbygning står i fare for å falle sammen. Nordlandsbanen og E6 er stengt på stedet.

Reporter Martin Steinholt fikk kjenne kreftene fra ekstremværet på Fauske.

– Kommunene er flinke til å mobilisere

Ekstremværet «Ylva» herjet i to dager og skapte problemer over hele kysten. Verst gikk det ut over Nordland. Fylkesberedskapssjef i Nordland, Karsten Steinvik, hadde ikke forventet at skadene skulle være så omfattende.

Karsten Steinsvik

Karsten Steinvik er fornøyd med hvordan kommunene mobiliserte før stormen traff dem.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Ylva traff hardt der den rammet verst, og vi hadde ikke trodd at skadeomfanget skulle bli så stort som det ble.

Beredskapssjefen skryter av kommunene i Nordland og er fornøyd med tiltakene som ble gjort da ekstremværet herjet vilt. Hittil har kommunen fått inn skaderapporter fra 22 kommuner.

– Kommunene er gode på krisehåndtering, de har lokalkunnskap, erfaring og de snur seg fort når noe skjer. Så når ekstremvarselet kom var det full mobilisering i kommunene, forteller Steinvik.

Storm i småbåthavna i Fauske

Båtene som lå fortøyd til småbåthavna i Fauske fikk gjennomgå når bølgene traff dem.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Uvanlig vindretning

Ingen personer ble skadet i ekstremværet, som herjet i Nord-Norge for et par uker siden.

Det var store krefter involvert, og i Nordland ble vinden målt til over 160 km/t på det meste. At det var østavind, gjorde situasjonen mer uvanlig enn normalt.

– Det er mye vanligere med skader ved lavere vindhastigheter når vinden kommer fra øst. Det er fordi infrastrukturen er godt dimensjonert for de store stormene fra sørvest. Stormer som kommer med østavinden er mer sjelden og kan forvolde en god del skade når det først inntreffer, sa meteorolog Gunnar Noer til NRK.

I Saltdal ble omtrent 12.000 kubikkmeter skog lagt i bakken av ekstremværet.

Ylva herjer i Grane på Helgeland

Flere trær veltet i Grane på Helgeland.

Foto: Rune Stabbforsmo