– Vi streiker egentlig for hele velferdsstaten

I dag streiket tusenvis av arbeidstakere fra LO, YS og Unio i to timer for å protestere mot regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven. – Vi streiker for velferdsstaten, sier LO-leder i Narvik.

– Det er med blandede følelser vi streiker, for egentlig skulle det være unødvendig å streike for de rettighetene som vi har opparbeidet oss gjennom de siste hundre år. Samtidig er det en glede å se den store oppslutningen og entusiasmen blant både medlemmer og ikke-medlemmer i alle de tre hovedorganisasjonene, sier Bengt Ole Larsen som er leder i LO Ofoten.

Bengt Ole Larsen, LO i Ofoten

Bengt Ole Larsen er leder i LO i Ofoten.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

I to timer mellom klokken 14 og 16 gikk arbeidstakere som er organiserte i LO, Unio og YS til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Det var demonstrasjonstog i Bodø, Narvik, Mo i Rana, Mosjøen, Svolvær og Værøy.

– Vi føler vi har støtte fra ungdommene til langt ut i pensjonistenes rekker.

Og han er ikke i tvil om hvorfor streiken har såpass stor støtte.

– Det kommer et valg

– Det vi streiker for er egentlig velferdsstaten. Det er den som står på spill med den politikken som føres av Høyre og Fremskrittspartiet, sier Larsen.

Han er ikke overbevist om at regjeringen vil snu selv om fagbevegelsen streiker, men minner om valget i 2017.

– Har de ikke snudd før kommer de til å snu innen den tid, tror Larsen.

Mot midlertidige ansettelser

Politisk streik i Saltstraumen

Politisk streik i Saltstraumen

Foto: Arild Amundsen

Brita Vinstad Johnsen i YS er spesielt opptatt av rettighetene til yngre arbeidstakere.

– Forslaget til regjeringen svekker de rettighetene de yngre har i dag. Det kan vi ikke gå god for. Vi ser at makta i stor grad blir overflyttet til arbeidsgiversiden. Det betyr færre faste stillinger, mer søndagsarbeid og i det hele tatt en mer usikkert og utrygt arbeidsliv, sier Johnsen til NRK.

Ann-Merethe Larsos Kristiansen som organiserer protesten i Bodø sier de i hovedsak går mot forslagene som fører til økt bruk av midlertidige ansettelser.

I dag er hovedregelen at midlertidige stillinger skal dekke et midlertidig behov, som vikarer ved sykdom eller prosjektmedarbeidere. Nå vil regjeringen innføre en generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil ett år uten slike vilkår. Kristiansen mener at forslaget er håpløst.

Streik på Værøy

Utdanningsforbundet på Værøy deltok i streiken i dag.

Foto: Utdanningsforbundet på Værøy

– I dagens arbeidsmiljølov har vi allerede en åpning for midlertidige ansettelser. Blant annet har vi noe som kalles prøvetid. Dersom arbeidsgiveren er flink til å dokumentere at noen ikke er flinke i jobben sin, så er det helt greit å ikke ansette denne personen. Prøvetida er normalt på 6 måneder, sier hun.

Kristiansen advarer mot at midlertidige ansettelser kan få langt større konsekvenser.

– Med midlertidige ansettelser så ødelegger man for veldig mye. For eksempel så har de fleste bankene som krav at du har fast jobb dersom du skal få boliglån. Dermed vil mange bli langt mer avhengige av å ha rike foreldre for å få seg en bolig.

Til sammen 1,5 millioner

De tre hovedorganisasjonen representerer til sammen omtrent 1,5 millioner medlemmer. Hovedorganisasjonene mener forslaget flytter makt fra arbeidstakerne til arbeidsgiverne, og svekker fagforeningenes muligheter for å ivareta arbeidstakernes interesser.

Hovedorganisasjoner vil sammen arrangere markeringer i de fleste byene i landet.

Arbeidsminister Eriksson (Frp) sier han finner hele markeringen underlig.

– Det er underlig at man velger et så kraftig virkemiddel bare fordi regjeringen ønsker å skape en arena for at flere som står utenfor arbeidslivet skal få prøve seg i arbeidslivet. Jeg mener det er bedre å få en fot innenfor arbeidslivet fremfor å stå med begge bena utenfor, sier Eriksson til NRK.