NRK Meny
Normal

– Vanlig politiarbeid vil bli nedprioritert

Politiet i Salten har kalt ut alt av tilgjengelig mannskap i forbindelse med terrortrusselen. Det vil gå på bekostning av annet politiarbeid.

Pressekonferanse om terrortrusselen i Salten politidistrikt og hvilken tiltak som blir gjort for å forebygge trusselen.

Politimester Geir Ove Heir under dagens pressekonferanse.

Politiet i Salten bekreftet under en pressekonferanse i dag at beredskapen styrkes over en lengre periode etter avsløringen om terrortrusselen mot landet.

– Vi har bevæpnet politi på flyplassen i Bodø og på grenseovergangen i Junkerdalen. I tillegg er det noen arrangementer i distriktet som vi vil observere og ha mannskap til stede på, sa politimester Geir Ove Heir.

Han fortalte videre at han har kalt inn alt av operativt mannskap som ikke er på ferie. I tillegg har mannskap som er på ferie fått varsel om at de kan bli kalt inn i løpet av kort tid.

Oppbemanningen begynte allerede i går kveld, og det er en utfordrende oppgave for politiet i Salten.

– Vil ha en utfordring med å få det til å gå rundt personellmessig. Vi jobber på spreng for å disponere mannskapene, sier Heir som også forteller at terrortrussel får konsekvenser for det øvrige politiarbeidet.

– Vi vil ikke kunne utføre de normale politioppgavene vi gjør til daglig. Vi vil ikke klare å opprettholde den nødvendige servicen publikum vanligvis får.

Heir sier at politiet så godt det lar seg gjøre vil fortsette etterforskningen av alvorlige saker.

– Men vi må legge til side saker som gjelder vinning og mindre kriminalitet. Vi prioriterer å ha mannskapene våre synlig ute blant publikum, sier han.

(artikkelen fortsetter under)

Bevæpnet politi på Bodø lufthavn etter terrortrussel

Bevæpnet politi på Bodø lufthavn etter terrortrusselen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Ikke konkret trussel

Samtlige politidistrikter har allerede styrket beredskapen i frykt for et terrorangrep mot Norge i løpet av få dager.

PST går ut med trusselen i håp om at det kan bidra til å avverge angrepet, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Trusselen er ikke konkret, det er derfor vanskelig å gi råd til publikum, men justisminister Anders Anundsen ber folk være på vakt.

PST-sjef Benedicte Bjørnland orienterte torsdag om trusselen på en pressekonferanse sammen med Politidirektoratet og justisministeren.

– PST har flere ganger tidligere fått varsler om at ekstreme islamistiske grupper i Syria har til hensikt å gjennomføre terrorhandlinger i Norge. Slike varsler får vi ofte, men ofte viser de seg å ikke være riktige, sa Bjørnland.

Syria

– I denne saken ble imidlertid mistankene styrket tidlig. Det er mistanke om at en terrorhandling planlegges gjennomført i løpet av få dager, sier Bjørnland.

Informasjonen går ut på at personer med tilknytning til islamistiske ekstremister i Syria kan ha til hensikt å gjennomføre angrep mot Norge.

Bjørnland sier informasjonen er uspesifikk, men troverdig. PST vet ikke hvem som står bak, men det er snakk om personer som har deltatt i kamphandlinger i Syria. PST-sjefen sier videre at hun ikke kan utelukke at personene bak trusselen allerede er i Norge.

– Vi har kalt inn folk fra ferie og vil arbeide med å få bekreftet eller avkreftet informasjonen vi sitter med nå. Det er en tidsavgrenset trussel. Om det er snakk om fem dager eller ti dager er uklart for oss, legger hun til.

– Vær på vakt

PST-sjefen sier de så langt som mulig vil orientere offentligheten om utviklingen i saken, fordi de tror det kan bidra til å avverge terrorhandlingen.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) ber publikum være ekstra på vakt, og følge politiets instrukser.

– Samtidig er det viktig at vi ikke dømmer noen, påpekte han på pressekonferansen

Styrker beredskapen

Samtlige politidistrikter har styrket beredskapen.

– Folk vil primært merke vår beredskap ved økt tilstedeværelse blant annet ved grenseoverganger, flyplasser og togstasjoner. Politiet vil være bevæpnet, sier fungerende politidirektør Vidar Refvik.

– Det er ikke rettet spesifikke trusler mot konkrete objekter eller personer, sier han.

Refvik understreker at truslene ikke er konkrete, og at det derfor er vanskelig å gi råd til publikum. Han sier samtlige politidistrikter iverksetter tiltak i henhold til planer som er lagt etter at trusselen ble kjent.

PST-sjef Benedicte Bjørnland informerte om den mulige trusselen som de har mottatt informasjon om.
- Veldig alvorlig at PST går ut på denne måten