– Tydelig signal på at vi er i ferd med å ødelegge kloden vår

Utbredelsen av sjøis i Arktis fortsetter å minke. Når forskere studerer trendene over en periode på 1500 år, har de ikke sett lignende.

Sjøis

Forholdene i Arktis endrer seg, og det raskt.

Foto: David Goldman / AP
CO₂ i atmosfæren
413,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Forskere har lenge studert utbredelsen av sjøis i Arktis. Blant annet ved hjelp av satellitter, som har gjort globale målinger mulig helt siden 1970-tallet.

I tillegg har man studert prøver av blant annet iskjerner og treringer for å si noe om trendene enda lenger tilbake i tid.

Og konklusjonen er at vi nå vitner den raskeste nedgangen i sjøisutbredelse i Arktis på minst 1500 år, skriver nettstedet Vox.

Tror vi vil fortsette å se rekorder

Amerikanske NOAA er en av mange etater som lenge har fulgt med på trendene, og de gjorde i desember opp status i en rapport, som er bakgrunnen for artikkelen.

Rapporten oppsummerer det forskere har sett i mange år allerede, blant annet hvordan oppvarmingen i Arktis skjer dobbelt så raskt som ellers i verden.

Vox gjengir et sitat fra Emily Osborne, NOAA-forskeren som samlet sammen dataene for diagrammet du ser under. Hun sier at tapet av sjøis er uten sidestykke når man studerer en periode på minst 1500 år.

Sjøis utvikling

Det er den store droppen på slutten av grafen som bekymrer de amerikanske forskerne.

Foto: NOAA Climate.gov Kinnard et al., 2011

Mindre og mindre is

Forsker Lars Henrik Smedsrud sier det blir stadig mindre is i alle deler av året. De siste tre årene har forskerne sett nye rekorder for lav maksimal utbredelse av sjøis vintertid.

– I januar i år hadde vi den laveste utbredelsen av sjøis i Arktis noensinne. Og det ser ikke lysere ut for februar heller, sier Smedsrud, som er tilknyttet Bjerknessenteret og som jobber som professor i polaroseanografi ved Universitetet i Bergen.

Lars Henrik Smedsrud

Forsker Lars Henrik Smedsrud ved UiB og Bjerknessenteret.

Foto: Universitetet i Bergen

Han bemerker at det er det er knyttet usikkerhet til datasettene som tar for seg tiden før 1850, men at senere tids forskning uansett ikke er til å ta feil av.

– Det siste året har vi vitnet noen overraskende resultater, nemlig hvordan sammenhengen mellom utslipp av CO₂ og snittverdiene for utbredelse av sjøis forholder seg overraskende lineært.

– Det man observerer er et tydelig signal på at vi er i ferd med å ødelegge kloden vår. Vi vil komme til å fortsette og se rekorder frem til det nesten ikke er is igjen, hvis vi ikke klarer å gjøre nødvendige tiltak.

– Har et sikkerhetsmessig aspekt ved seg

At isen smelter får flere konsekvenser.

Isbjørnen, som er avhengig av sjøis for å jakte, sliter allerede. Varmere hav kan sende fisken på flukt. Smeltende innlandsis fører til stigende havnivåer.

– Med mindre is blir det også mulig å utnytte ressursene i en større del av Arktis, noe som i seg selv har et sikkerhetsmessig aspekt ved seg, sier polarforsker Grete Kaare Hovelsrud ved Nord universitet.

Mer skipstrafikk kan sette mer press på dyrelivet og klimaet enn man ser i dag, påpeker hun.

– Ser man bort fra de naturlige variasjonene fra år til år, er utviklingen klar: Det går fort, og raskere enn modellene klarer å fange opp. Det er alvorlig.

Havis

– Noen år kan det være mer is enn andre år, men sett over tid er utviklingen klar, sier forskerne.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX