– Sykehuset bidro selv til å gjøre kirurgen til syndebukk

Avisa Nordlands advokat mener Nordlandssykehuset burde vernet de ansatte bedre ved å gi mer informasjon underveis i kirurg-saken. – Helt feil, kontrer sykehuset.

Nordlandssykehuset i Bodø

Avisas advokat, Halvor Manshaus, er kritisk til at Nordlandssykehuset ikke bidro med mer informasjon underveis i kirurg-saken. Sykehuset avviser kritikken, og mener avisa nå bør ta dommen til etterretning.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Etter flere runder i retten fikk den såkalte kirurg-saken en foreløpig slutt tirsdag, da det ble kjent at Høyesterett tilkjente Rastislav Kunda oppreisningserstatning på 400.000 kroner fra Avisa Nordland.

Det var sommeren 2010 det ble kjent at Nordlandssykehuset i Bodø hadde utført en rekke kompliserte operasjoner, til tross for at dette var i strid med funksjonsfordelingen i Helse Nord.

Randi Angelsen, informasjonssjef Nordlandssykehuset

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset avviser kritikken, og mener avisa nå må ta dommen til etterretning.

Foto: NRK

Rastislav Kunda og hans utenlandske kollega ble identifisert med navn og bilde i både lokale og nasjonale medier, og beskyldt for å ha ødelagt helsa til flere pasienter ved sykehuset. (se faktaboks)

Legen gikk til sak mot avisa og vant fram med sitt krav i Salten tingrett. Dommen ble anket, og i Hålogaland lagmannsrett endte det med motsatt konklusjon. Nå har derimot Høyesterett slått fast at tingrettens dom var riktig, og mener avisa ærekrenket kirurgen i sin omtale av kirurg-saken i 2010.

Advokat Halvor Manshaus fra advokatfirmaet Schjødt har bistått Avisa Nordland, og er ikke fornøyd med utfallet.

– Det er punkter i faktum der vi er uenig med Høyesterett, men nå har dommen kommet, og den konklusjonen må vi forholde oss til, sier han til NRK.

– Burde bidratt med mer informasjon

Manshaus hevder sykehuset selv bidro til å gjøre kirurgen til en syndebukk, fordi de ikke ga nok informasjon underveis.

– Hadde ikke avisene nøstet i spørsmålet om ansvar, så hadde ansvaret blitt liggende hos legene. Det var slik at sykehuset selv pekte på legene som de ansvarlige, både i saken for helsetilsynet, men også konfrontert av pressen.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Faksimile til sak om Rastislav Kunda

Den første uka ble det publisert nesten 1000 saker om saken.

Foto: Faksimile fra Avisa Nordland og VG

– Dette ble bare forsterket i ettertid ved pressemeldinger fra sykehuset. Samtidig ga de legene munnkurv slik at de heller ikke fikk anledning til å forsvare seg. Avisa måtte forholde seg til det virkelighetsbildet som ble formidlet fra sykehuset, legger han til.

– Så dere mener informasjonen fra sykehuset kunne vært langt bedre?

– Ja, hadde sykehuset gått aktivt ut og redegjort for ansvarsforholdene, så hadde man ikke i den grad måtte fokusere på legen. Men det ble altså fra sykehusets side konkret pekt på at legene var ansvarlig for det som hadde skjedd, hevder Manshaus.

Sykehuset avviser kritikken

Det er en fremstilling kommunikasjonssjef ved Nordlandssykehuset, Randi Angelsen, mener er helt feil.

Hun sier sykehuset gav den informasjonen som var mulig i en sak som var underlagt normal taushetsplikt, og som samtidig var under gransking av Helsetilsynet.

– Vi holdt ikke tilbake informasjon, vi gav den informasjonen vi hadde. Dommen fra Høyesterett slår fast at Avisa Nordland har hold tilbake vesentlig informasjon som de satt på. Dette er det viktigste grunnlaget slik vi leser dommen, sier hun til NRK.

I dommen fra Høyesterett ble det nemlig også lagt vekt på at avisen var i besittelse av andre opplysninger fra en sakkyndig rapport som viste at omtalen av operasjonene var misvisende og ufullstendige.

Angelsen sier sykehuset er fornøyd med utfallet, og mener det nå er på tide at avisa tar den til etterretning.

– Det mest riktige vil være å spørre Avisa Nordland hva de har lært av denne saken. For vår egen del er det viktig å slå fast at alle ansatte i helsevesenet har krav på beskyttelse. Media kan ikke fremsette udokumenterte påstander, og la de bli stående, sier hun.

– Ingen kontroversiell dom

Hun får langt på vei støtte av en av Norges fremste medierettsadvokater, Jon Wessel-Aas. Han er tydelig på at dommen mot avisa er riktig.

Jon Wessel-Aas

Dommen mot Avisa Nordland er riktig, mener advokat Jon Wessel-Aas.

Foto: Presse / BingHodneland

– Ut ifra det som Høyesterett har lagt til grunn av faktum, så synes jeg ikke dommen er spesielt kontroversiell.

– Man har gått ut og gitt et inntrykk av at dette har vært forferdelig dårlig behandling med alvorlige følger for pasientene, uten å formidle informasjon som redaksjonen satt på, og som nyanserte dette bildet, sier Wessel-Aas til NRK.

– Bør lære av saken

Samtidig mener juristen at Nordlandssykehuset burde gitt media bedre informasjon da saken ble kjent, og at norske sykehus bør lære av kirurg-saken.

– I likhet med andre saker virker sykehuset litt for opptatt av å skjerme seg, og dermed ikke bidrar med informasjon som de kunne ha kommet med uten å bryte taushetsplikten, for å beskytte sine ansatte.

Likevel mener juristen av avisa ikke kan legge skylda på manglende informasjon, ettersom de ifølge dommen fra Høyesterett selv satt på informasjon som kunne nyansert bildet.

– Nå hadde avisa tilfeldigvis dokumentasjon som erstattet sykehusets manglende bidrag, og som de skulle brukt, ifølge Høyesterett. Men de fikk jo veldig dårlig informasjon fra sykehuset selv.

– Derfor mener jeg det er læringspoenger her for helsevesenet i hvordan de skal håndtere media når slike saker dukker opp. For her burde det også kommet mer informasjon direkte fra sykehuset, legger Wessel-Aas til.

Som NRK tidligere har omtalt vurderer Avisa Nordland nå om de skal ta dommen inn for den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Ifølge advokat Halvor Manshaus har de ennå ikke tatt stilling til om de skal gjøre det.