– Situasjonen er dramatisk

Tirsdag ble det funnet nytt sauekadaver i Skjerstad. – Vi er sikre på at det har vært bjørn på ferde, forteller bonde.

Sauekadaveret på Skjerstad

NYTT KADAVER: Dette kadaveret ble funnet av en hytteeier tirsdag. – Vi er sikre på at det er bjørn som står bak, fastslår bonden som eier dyret.

Foto: Magne Kristoffersen / Statens naturoppsyn

Tirsdag ble det funnet et relativt ferskt sauekadaver funnet ved Støvsetvannet i Skjerstad, melder Saltenposten.

– Jeg har aldri tidligere mistet dyr til bjørn, men etter besøk fra Statens naturoppsyn, er vi nesten helt sikre på at det er bjørn som har vært på ferde, forteller bonde Fredrik Støvset på telefon til NRK.no.

Han har over 200 dyr på beite, og er urolig for at dette bare er starten på bamsens herjinger.

– Vi har nå begynt å søke i terrenget og vi frykter at det kan dreie seg om flere. Dette er dramatisk for bøndene i området, fortsetter han.

Støvset har allerede sparket ballen videre, og søkt fylkesmannen om fellingstillatelse.

– Jeg håper de behandler søknaden fort, slikt at vi kan få tatt bjørnen før den gjør mer skade.

Kritisk til nedsanking

I går skrev Mattilsynet i en pressemelding at det kan bli aktuelt å iverksette tiltak der sauebøndene må sanke inn dyrene sine.

– Mattilsynet tar dyrevelferd på alvor. For å forhindre skader og lidelser, er vi forpliktet til å ta i bruk de virkemidlene vi har, uttalte Geir Arne Ystmark, underdirektør ved Mattilsynets regionkontor i Nordland.

Støvet registrerer utspillet med uro.

– Vi er nå inne i en periode hvor lammene skal bli store og fine. Innmarksbeite har vi ikke, så det kan få katastrofale følger økonomisk dersom vi blir tvunget til å hente ned sauene nå, sier Støvset.

Han er kritisk til Mattilsynets definisjon på dyrevelferd.

– God dyrevelferd ville vært å ta bjørnen raskt og effektivt med de hjelpemidlene man har til rådighet. Forsøket med plotthunder burde vært videreført, fastslår han.

Nytt sauekadaver funnet på Skjerstad

KADAVER: Kadaveret ble funnet ved Støvsetvannet i Skjerstad.

Foto: Magne Kristoffersen / Statens naturoppsyn

Ikke overrasket

naturoppsyn

IKKE OVERRASKET: Utmarkskonsulent Rune Berg er ikke overrasket over at bjørnen har slått til igjen.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Utmarkskonsulent i Saltdal Kommune, Rune Berg, følger situasjonen i nabokommunen, og har jevnlig kontakt med forvaltninga der. Han er ikke overrasket over at det nå har blitt gjort nye funn.

– Dette bekrefter bare det jeg har trodd, at det hele tiden dreid seg om to bjørner. Den ene har vandret til Rana og den andre til Skjerstad, forteller han.

Berg tror ting kan endre seg veldig fort, og at dersom det blir gjort ytterligere funn, så vil en ny fellingstillatelse være aktuelt.

– Prosjektet med plotthunder blir nok vanskelig å utvide i så fall, fordi personellet fra Statens naturoppsyn (SNO) har forlatt området. Det var et krav om at SNO skulle være delaktig i forsøket, sier han.

Også utmarkskonsulenten er kritisk til Mattilsynets utspill om å hente ned sauene fra beite.

– Dette er et voldsomt dilemma. Det er snakk om veldig mange dyr som er spredt over et stort geografisk område. Skulle dyrene bli hentet ned nå ville det fått store konsekvenser for næringa, avslutter han.

– Ingen automatikk

Tore Vatne, seksjonsleder hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland

Seksjonsleder hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland, Tore Vatne, forteller at de følger situasjonen nøye.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Seksjonsleder hos Fylkesmannen i Nordland, Tore Vatne, forteller at de er i gang med tiltak for å hindre nye tap.

– Det er søkt om midler for gjennomføring av tilsyn på nattestid. I dag innvilget vi 15.000 til slikt tilsyn over de kommende 10 dagene, noe vi håper bidrar til at bjørnen skygger unna, sier han.

Vatne forteller at de følger situasjonen i fylket, men at det ikke er noen automatikk i å utestede ny fellingstillatelse - selv om det nå altså har blitt gjort funn av nytt kadaver i Skjerstad.

– Dette er en løpende vurdering. Det er en del tap til bjørn, jerv og gaupe regelmessig gjennom hele sommersesongen. Generelt er det slik at der det oppstår større tap vil vi forsøke stoppe utviklingen, og da er skadefelling et aktuelt tiltak, avslutter han.