– Rom for mer fiskeoppdrett

Det er fortsatt rom for økt fiskeoppdrett i Norge, forutsatt at det kan skje på en miljømessig bærekraftig måte, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Lisbeth Berg-Hansen

STOPPET AV LAKSELUS: En planlagt kapasitetsøkning i oppdrettsnæringen er blitt utsatt på grunn av de omfattende lakselusproblemene.

Foto: Scanpix

Hun varsler også en trinnvis økning av markedsavgiften som går til felles markedsføring av norsk sjømat. Avgiften, som trappes opp til 0,75 prosent av eksportverdien, skal særlig styrke eksporten av hvitfisk.

Lakselus

En planlagt kapasitetsøkning i oppdrettsnæringen er blitt utsatt på grunn av de omfattende lakselusproblemene.

– Men dersom næringen klarer å få sykdomsproblemene under kontroll, kan det igjen være aktuelt å diskutere en kapasitetsøkning, sier fiskeriministeren.

Hun godtar dermed ikke at oppdrettsnæringen i Norge har nådd et historisk tak i omfang, slik det er blitt hevdet både fra miljøorganisasjoner og Direktoratet for naturforvaltning.

Fiskerinæringen sliter

Men en absolutt forutsetning for ny kapasitetsøkning er at næringen vinner kampen mot lakselusa, sa Berg-Hansen i sin innledning på Sjømatdagene på Hell tirsdag.

– Vi kan ikke leve med dagens lakselussituasjon, sa hun, og understreket at det ikke er aktuelt med ytterligere vekst i oppdrett før situasjonen er under kontroll.

Fiskeri- og kystministeren tok også opp problemene i den tradisjonelle fiskerinæringen, som har opplevd prisfall på torsk og store likviditetsproblemer i fiskeindustrien. Økningen i markedsavgiften er et bidrag for å styrke denne delen av næringen.