NRK Meny
Normal

– Rekordvekst i lukkede oppdrettsmerder

Lukkede laksemerder er en suksess, viser flere år med forskning på Sør-Helgeland.

Lukkede merder en suksess

AkvaDesign i Brønnøysund har oppnådd oppsiktsvekkende resultater med sine forsøk i lukkede merder.

Anleggene som har vært prøvd ut siden 2012 viser at laksen er lusefri, vokser raskere, samtidig som oppdretterne ikke trenger å bruke like mye penger på fôr til fisken.

Ved første øyekast kan merdene ved AkvaDesign AS sitt testanlegg på Toft i Brønnøysund se ut som ordinære merder, men laksen lever helt lukket. Smolt på 90 til 120 gram ble i fjor satt ut i lukkede merder, og har nå vokst til en størrelse på 500–800 gram.

I tillegg lever den helt uten lus og har det varmere enn oppdrettslakser flest.

– Vil revolusjonere næringa

AkvaDesign mener disse merdene revolusjonere oppdrettsnæringa.

– Anlegget er bygd opp slik at vi henter vann på 25 meters dyp. Der er det lusefritt. Næringa vil kunne effektivisere på produksjon av settefisk, matfisk og slakteriene, og dermed utnytte kapasiteten bedre, sier daglig leder Anders Næss ved AkvaDesign.

Han tror produksjonstida kan reduseres med minst to måneder, og mener resultatene må få konsekvenser.

– Det må legges til rette for gode rammevilkår for lukkede anlegg. De med gode miljømessige resultater må gis fordeler fra de tradisjonelle åpne merdene. Bare slik kan vi få en bærekraftig vekst, sier han.

Imponerte forskerne

veterinær Arve Nilsen ved Veterinærinstituttet.

Veterinær Arve Nilsen ved Veterinærinstituttet.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Flere forskere har i de senere år fulgt utviklingen i de lukkede merdene, og har latt seg imponere.

– Dette er trolig verdens største forsøk i lukkede merder. Veksten er oppsiktsvekkende. Årsaken til rekordveksten er først og fremst at fisken nyter godt av varmere vann, og dermed vokser raskere. Noe av fisken var tre ganger så stor som søsknene som sto i et annet system. Vi hadde 99 prosent overlevelse fra oktober til april. I tillegg har vi hatt et veldig lavt fôrforbruk, sier veterinær Arve Nilsen ved Veterinærinstituttet.

Ett av selskapene som i dag har begynt å anvende denne teknologien er SinkabergHansen.

Økt lønnsomhet

For med fisk som vokser raskere blir veien til slakting kortere, noe som har gitt dem bedre lønnsomhet.

– For vårt selskap har lønnsomheten økt mellom fem og ti prosent, og det er ikke uvesentlig, sier medeier Signar Berg-Hansen i SinkabergHansen.

Forskerne er ikke i tvil om at lukkede merder er en del av framtida.

– Lus er ikke noe problem, dødeligheten på fisken er lav og tilveksten god. Dette er en måte å drive på som både er bra for oppdrettsfisken, samtidig som den ivaretar grunnleggende behov for å ta vare på miljøet.

Testanlegget til AkvaDesign på Toft

Testanlegget til AkvaDesign på Toft i Brønnøysund.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.