– Klimaendringer kan gi dyrere flybilletter

Nye vindmønstre kan føre til mer forurensning og dyrere flybilletter, mener forsker.

British Airways går inn for landing nær Heathrow

British Airways går inn for landing nær Heathrow.

Foto: LUKE MACGREGOR / REUTERS

8. januar 2015 tok et fly fra British Airways av fra New York med kurs mot London. Ifølge atmosfæreforsker Paul Williams ved det engelske Universitet i Reading ble turen gjennomført på rekordtid, og tok bare fem timer og 16 minutter å gjennomføre.

Takket være en uvanlig sterk jetstrøm over Atlanteren nådde flyet en bakkehastighet på 1200 kilometer i timen, forteller han.

– Det var da jeg begynte å lure på om dette bare var tilfeldig, eller om klimaendringer økte sannsynligheten for at dette kunne skje, utdyper Williams i en e-post til NRK.

Motvind og medvind

Atmosfæreforsker Paul Williams

Williams gjennomførte også en studie i 2013, som konkluderer med at det kan bli betydelig mer turbulens på transatlantiske flyvninger i fremtiden.

Foto: Pressefoto

Ved hjelp av matematiske utregninger prøvde han å forutse hvordan vindmønstrene vil endre seg i takt med at mer co₂ havner opp i atmosfæren i tiårene fremover.

Hans konklusjon er at de høytliggende vindene mellom London og New York vil øke med 15 prosent. Studien ble publisert i Environmental Research Letters tidligere denne måneden.

– Passasjerer med vestgående fly vil møte sterkere motvind. Den gode nyheten er at østgående flyreiser vil gå raskere som følge av sterkere medvind, men ikke nok til å kompensere for lengre vestgående reiser. Resultatet er at rundreiser vil bli ta vesentlig lengre tid, sier Williams.

Mer tid i lufta

Resultatet er ifølge forskeren at transatlantiske fly vil tilbringe rundt 2000 ekstra timer i lufta hvert år. Det tilsvarer årlig 22 millioner dollar i ekstra drivstoff og utslipp tilsvarende 70.000 tonn CO₂, ifølge Williams, som tror forsinkelser vil bli mye mer vanlig.

– Konsekvensene kan bli økte drivstoffkostnader for flyselskapene, som i sin tur vil kunne resultere i økte billettpriser. I tillegg vil de miljømessige følgene av luftfart forverres.

Selv om studien fokuserer på fly mellom Europa og Nord-Amerika, kan dette være «toppen av isfjellet». I en artikkel påpeker Williams at jetstrømmen går rundt kloden, og at det finnes en på den sørlige halvkule også.

Ikke helt enig

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS synes på sin side det her er veldig mange hypoteser og teorier som ikke helt samsvarer med hvordan man opererer.

Knut Morten Johansen, informasjonssjef SAS

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS forteller at de har fokus på miljø, og at de selv har redusert totalt utslipp av CO₂ med cirka 15 prosent siden 2005.

Foto: BJORN H STUEDAL / BJORN H STUEDAL www.stuedal.no

Han forteller at man i dag, ved utarbeidelse av blant annet tidtabeller på langdistanse, tar høyde for retning på jetstrømmer.

– Med endrede forutsetninger så endres også tidtabellene. Det kan være flytidene forlenges den ene av veiene, men ikke så markant at det for den enkelte flygning er av nevneverdig betydning.

– Enn med forurensning?

– Med økt flytrafikk så vil de klimapåvirkende faktorene også øke – skulle man tro. Men med de tidsperspektiver som artikkelen legger opp til, så er det mye som skjer innenfor teknologiutvikling og bruk av biodrivstoff som det ikke tas høyde for.