– Kirken er for alle

Mens prest Svein Malmbekk går rundt korsveien håper han at homofili-spørsmålet ikke splitter kirken.

Svein Malmbekk viser frem relieffene

Prest Svein Malmbekk går rundt korsveien og viser NRK-reporteren relieffene som skal gi uttrykk for jesu lidelse og død.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Svein Malmbekk

Svein Malmbekk mener kirken er for alle.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I Rønvik kirke har påsken satt sin tydelige preg. Og på langfredag gikk presten Svein Malmbekk og resten av menigheten korsveien for minnes jesu lidelse og død.

– Korsveien er altså 14 stasjoner på jesu lidelses vei som vi har hengt opp i relieffer rundt i kirkerommet. Det er en gammel tradisjon som går langt bak i kirkens historie, men ble definert av en pave på 1700- tallet. Da ble det fastsatt at korsveien har 14 stasjoner, har faste navn og en fast rekkefølge, sier Malmbekk.

Les også: Homofil prest: – Uverdig at vi blir tvunget til å diskriminere

Spesiell gudstjeneste

For gudstjenesten på langfredag er ikke som andre gudstjenester. Denne dagen brukes til å lese og meditere over jesu lidelse og død.

– Det er en gudstjeneste som er tatt veldig ned. Vi bruker ikke orgel, det er nesten ikke liturgi. Det er et alvor når vi leser over jesu lidelse og død. Da går vi også korsveien rent fysisk med hele menigheten, fra stasjon til stasjon, sier Malmbekk.

Og symbolikken i korsveien er dypere enn kanskje mange er klar over mener Svein Malmbekk.

– Korsveien er liksom to ting. Det ene er at den forteller om jesu lidelse og død, og det andre er at den forteller om lidelsen i vår tid og i vårt liv. Slik kobler den jesu lidelse til vår tid.

En av stasjonen i jesu lidelse og død, rønvik kirke

Malmbekk mener ar relieffene har en symbolikk som kan knyttes til nåtiden.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Kirken er for alle

Da det ble vedtatt at homofile ikke kan gifte seg i kirken skapte det sterke reaksjoner. Og Malmbekk håper at dette vedtaket ikke splitter kirken.

– Dette er egentlig en sak som ikke behøver å splitte kirken og stenge noen ute. For meg er det viktig å signalisere det til homofile og de som er mot homofili. Det skal kunne være mulig å feire påske sammen, sier Malmbekk.

Selv med dagens situasjon prøver Malmbekk å skape forståelse mellom de som er mot homofil og homofile. Han sier at det ikke finnes to sorter kristne.

– Kirken ut fra vår teologi er for alle. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke. Det betyr kirken er for alle, avslutter Malmbekk.

Les også: Truer med å vie homofile: – Vil se den rettsinstansen som sier at ekteskapet er ugyldig