NRK Meny
Normal

– Kampflyløpet er ikke kjørt

Til tross for at forsvarssjefen anbefaler Ørland som kampflybase, tror ikke Bodø-ordfører Ole Hjartøy at løpet er kjørt.

Ole Hjartøy

GIR IKKE OPP: Ole Hjartøy er tror ikke politikerne tar forsvarssjefens råd til følge.

Foto: Ola Helness / NRK

– Jeg er helt overbevist om at politikerne i Norge ikke kommer til å tømme Nord-Norge for en kampflybase, sier han til NRK.no.

Så innstillingen fra forsvarssjefen teller ikke?

– Den er opplagt tungtveiende, men jeg er likevel overbevist om at politikerne kommer til å lande på noe annet, sier Hjartøy.

– Fylkene må samle seg

I dag har Hjartøy og flere andre lokalpolitikere fra landsdelen møtt de nordnorske politikerne på Stortinget.

– Det vi kom fram til var at nå må de tre fylkeskommunene snarest komme sammen for å se om man kan bli enige. Alle skal gå mer inn i grunnlaget og se om det er mulig å samle seg om det meste. Budskapet vi er enige om, er at nordområdene og vi i Nord-Norge er altfor lite lagt til grunn i forsvarssjefens innstilling, sier Ole Hjartøy.

Hva sier politikerne fra Troms i forhold til hovedkampflybase i Bodø?

– Jeg hadde gjerne sett at det ble sagt mer tydelig at man ønsker å samle seg rundt Bodø, men de sier de vil gå dypere inn i materien, så jeg er fornøyd sålangt.

Sunde vil ha Ørland

Forsvarssjefen overleverte i dag sine fagmilitære råd til forsvarsminister Espen Barth Eide.

Forsvarssjefen mener alle operative krav lar seg oppfylle på Ørland.

– Fra Ørland Hovedflybase kan vi løse alle oppgaver som kreves av kampfly.

– Bodø er dyrest

Om hvorfor han ikke anbefaler Bodø sier Sunde:

– Den eksisterende flystripen kan ikke brukes til F-35-fly, til det ligger den for nært byen. Den eneste mulighet er å bygge ny rullebane, og derfor blir Bodø det dyreste alternativet.

Han mener også at fremtidens befolkningsutvikling ikke taler til Bodøs fordel.

– Er det fornuftig og forsvarlig og investere alle disse pengene i en kampflybase som deler området med en by, spør Sunde.

– Salten-regionen har stor befolkningsvekst, og derfor er spørsmålet om dette er en fremtidsrettet investering. Vi vil få et begrenset område for å videreutvikle vår kapasitet.

(artikkelen fortsetter under)

Forsvarssjefen leverer rådet til forsvarsministeren

Forsvarssjefen leverer rådet til forsvarsministeren.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Vi kan levere

Hjartøy mener Sundes argumenter ikke holder.

– Det foreløpige svaret er at Bodø kan levere på absolutt alle områder. Det Sunde trakk frem som negativt for Bodø, mener jeg taler til Bodøs fordel, sier ordføreren.

– Vi har flest og folk og mye større muligheter for familiene til de ansatte. Det er ikke riktig at det er trangt om plassen, og rullebanen må flyttes uansett, så det må også inn i regnestykket.

– Nordområdene er viktigst

Det er likevel ikke disse argumentene som veier tyngst, mener Hjartøy.

– Det aller mest avgjørende er det sikkerhetspolitiske. Vi befinner oss i det viktigste geopolitiske området i hele verden, med tanke på ressurser, forteller ordføreren.

– Vi har et territorium som er sju ganger større en Fastlands-Norge, når vi tar med havområdene. Det vil være helt utenkelig at det ikke er en base i en av verdens viktigste områder.

Skjoldet i nord består

Forsvarssjefen sier også at skjoldet i nord som består av treningssenteret i Porsanger, helikopterbasen og flyskole i Bardufoss og Banak består og ikke vil legges ned, slik det har vært bekymring for.

Luftforsvaret

* Andøya beholdes
* Reitan beholdes
* Luftkrigsskolen i Trondheim beholdes
* Rygge reduseres til en helikopterbase
* Kjevik i Kristiansand beholdes som teknisk utdanningsinstitusjon
* Rekruttskolen i Madlaleiren i Stavanger beholdes
* Bergen beholdes

Mens Bodø, Sørreisa og Mågerø anbefales nedlagt.

Hæren

* Rena og Terningmoen beholdes
* Skjold, Setermoen og Bardufoss beholdes
* Grensevakten på grensen til Russland beholdes
* Gardeleiren på Huseby utvides til en hovedstadsgruppe.

Færre soldater

I skyggen av det viktige basevalget for kampfly kom også forsvarssjefen med anbefalinger som skaper store bekymringer i forsvarskommunene i Indre Troms. Forsvarssjefen ønsker å gå over til mer bruk av vervede mannskaper for å utnytte ressursene bedre.

Det er bare helt på slutten av den militære opplæringen at mannskapene har full evne til militær innsats.Forsvarssjefen foreslår å legge ned 2. bataljon, avvikle Heggelia og det militære sykehuset på Setermoen. Bardu-ordfører Arne Nystad frykter at det kan føre til at opp mot 2.000 soldater blir fjernet fra Indre Troms.

– Vi har ikke sett grunnlagsmaterialet for anbefalingen som vil gi svar på de personalmessige konsekvensene av forslaget. Men det kan se ut som at hæren forholdsmessig vil bli redusert i nord sammenlignet med i sør. Hvis det er rett, er det en retning som er i sterk konflikt med regjeringens nordområdeperspektiv. Det er også et klart brudd med den forrige langtidsplanen der satsingen i nord definitivt skulle ha et mye lengre perspektiv enn fire år, sier Nystad til NTB.