– Folk blir forbannet dersom de mister ferga

Økonomien til Nordland fylkeskommune kan føre til store kutt i ferge og hurtigbåtruter. I dag la fylkeskommunen frem forslag til nytt samferdselskart. – Folk blir lynings, sier ordføreren på Herøy.

Siste ferge til Herøy.

På Helgeland kan blant annet ferga mellom Søvik og Herøy forsvinne. Og det er ikke ordføreren særlig fornøyd med.

Foto: Elss Jacobsen

Det er første gang på flere tiår at fylkeskommunen endrer strukturen på hurtigbåter og ferger i Nordland. I utkastet som fylkeskommunen presenterte i dag, ligger det at hurtigbåten som trafikkerer mellom Bodø og Steigen snur i Helnessund og ikke går over til Lofoten som i dag. Sambandene til Træna og Rødøy blir også berørt.

Hele fylket rammes

Båttransport over hele fylket rammes av endringene, og på Helgeland kan blant annet ferga mellom Søvik og Herøy forsvinne. Og det er ikke ordføreren særlig fornøyd med.

Ordfører Arnt Frode Jensen

Ordfører Arnt Frode Jensen i Herøy.

– Både befolkningen og næringslivet på Herøy er dette et skudd for baugen. Folk blir forbannet. Når du har et godt opparbeidet tilbud til befolkningen, og du prøver å ta det fra dem, får du kraftige reaksjoner.

Samtidig er ikke Herøy-ordføreren overrasket over kuttene.

– Dette er resultatet av regjeringens distriktspolitikk. Fylkeskommunen har fått et kutt på 280 millioner kroner, så jeg tror ikke dette kommer som en overraskelse på noen av kommunene i Nordland at det kommer kutt i samferdsel.

– Realistiske kutt

Nordland fylkeskommuner bruker om lag 900 millioner kroner årlig på samferdsel. Mellom 500 og 600 millioner av dette går til å drifte ferger og hurtigbåter.

Det er fylkespolitikerne som har bedt om et kuttforslag og prosjektleder i Statens vegvesen Jørn Sørvig tror det er realistisk at kuttplanene blir en realitet.

– Jeg tror grunnstrukturene i dette forslaget vil gå videre, men det vil helt sikkert bli gjort justeringer underveis. Herøyruta er ei viktig rute for turister mellom Herøy og Vega, men når vi foreslår å legge den ned, er det for å kunne gi Brasøy og Austbø et godt fergetilbud. Vi må inn med en ny bilførende hurtigbåt.

Han regner med protester på kuttforslagene.

– Jeg tror vi får sterke reaksjoner overalt. Vi tar fra folk et tilbud de er vant å ha. Vi tenker at også det nye tilbudet skal bli forutsigbart. Men det kommer til å se litt annerledes ut.