– Fastlegeordningen må styrkes

Bodø legeforening skriver i en pressemelding at de mener fastlegeordningen i Bodø må styrkes. De skriver at lokalpolitikerne må ta grep for å unngå at ordningen rakner, og viser til at seks fastleger vil fylle 67 år i løpet av 2018-2021. I meldingen står det at de vil trenge minst åtte-ni nye fastleger i fremtiden.