– Jeg tar ikke med barnebarna i bilen på vinterføre

Sju av ti er bekymret for tilstanden til utenlandske vogntog de møter på veien. – Du vet aldri hva du møter rundt neste sving, sier vogntogsjåfør Kjell Sakariassen.

Vogntogsjåfør Kjell Sakariassen

Kjell Sakariassen har vært yrkessjåfør i over 30 år. Nå frykter han for hva som kan skje på veiene

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

I over 30 år har Kjell Sakariassen vært vogntogsjåfør. Nå forteller han at han ikke lengre føler seg trygg på veiene.

– Du vet aldri hva du møter rundt neste sving. Kanskje kommer det en med hengeren på tvers mot deg, sier Sakariassen.

I sine mange år som yrkessjåfør har han hatt med både barn og barnebarn på jobb, men nå har han sett seg nødt til å sette en begrensing.

– Jeg har to barnebarn som trygler og ber om å få være med, men jeg tar dem aldri med på vinterføret lengre, sier han.

Sakariassen er redd for hva som kan skje når han har med barn i bilen.

– Veiene er fulle av folk som virkelig ikke burde vært der. Det er biler som ikke er skodd for norske forhold, eller sjåfører som ikke har kunnskap eller begreper om hva de holder på med, sier den erfarne vogntogsjåføren.

Kjell Sakariassen

Kjell Sakariassen har kjørt vogntog i over 30 år. Nå frykter han for hva som kan skje på veiene

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Jeg har sagt det flere ganger: hvis de som kjører personbiler hadde visst hvor farlig mange av vogntogene som ferdes på veiene er, så hadde de sluttet å kjøre bil, avslutter Sakariassen.

Sju av ti er bekymret på norske veier

Kommunikasjonsansvarlig i NAF, Camilla Ryste forteller at mange er utrygge på norske veier.

– Av dem som ferdes på norske veier svarer sju av ti at de er bekymret for tilstanden til vogntogene de møter i trafikken. Det er ille, sier Ryste.

Det viser en undersøkelse NAF har gjort. Denne viser at nordmenn har lite tillit til vogntogene på norske vinterveier.

I Nord-Norge og Midt-Norge svarer over 70 prosent at de er bekymret for tilstanden på vogntogene.

– Folk bør slippe å bære på en sterk uro når de ferdes i trafikken, sier Ryste.

Camilla Ryste

Camilla Ryste er kommunikasjonsansvarlig i NAF. Hun forstår at flere er utrygge på norske veier

Foto: Pressebilde / NAF

Ryste drar også fram historien om Charlie Dan Lind som døde som følge av en kollisjon med et vogntog.

– Jeg tror at mange er veldig takknemlig for mammaen til Charlie som orker å snakke så høyt om deres historie. Det har vært med å fokusere på trafikksikkerheten denne vinteren. Vi i NAF er med og fremme krav, og sammen håper jeg vi kan få en endring, sier Ryste.

Prisen går utover trafikksikkerheten

Direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo, mener at næringslivet også må ta ansvar.

– Det har blitt langt farligere på veiene de siste årene fordi det stadig er flere lastebiler i trafikken. Mange utenlandske vogntog skal frakte varer inn til landet, og hente ut fisk, sier han.

Ifølge Mo velger ofte næringslivet det billigste alternativet for frakt. Da blir kvaliteten på sjåfører og vogntog lavere, og sikkerheten på veien dårligere.

Det vil bli en dobling av gods som skal fraktes på norske veier de neste ti årene, mener han.

Mo ønsker en holdningsendring hos norske kunder og norske transportkjøpere.

Geir A. Mo, Administrerende direktør Norges Lastebileier-Forbund

Geir Mo Fra Norges Lastebileier-Forbund

Foto: Astri Husø / NRK

– Det er ofte ekstreme forhold på veiene om vinteren i Norge. Utenlandske sjåfører er ikke alltid kvalifisert til det, og vet heller ikke hva som møter dem. Folk har mistet tilliten til dem, og det må myndigheten ta på alvor, sier Mo.

Ifølge han er det mange tusen yrkessjåfører på veiene hver dag. De fleste av dem er dyktige, samvittighetsfulle sjåfører, som er livredde for å havne i slike situasjoner.