Rederi ber om ro etter teine-saken: – Har fått personhets på meldinger, mail og sosiale medier

Etter sjokkfunn av 800 teiner uten påsyn i flere måneder legger rederiet nå seg flat. De kaller det hele et unntakstilfelle.

Kystvakten og Fiskeridirektoratet fant 5500 individer i teinene på toktet.

FOTO: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

NRK har denne uken fortalt at Arctic Sea Harvest kan bli anmeldt fordi de har latt 800 teiner ligge i sjøen i altfor lang tid.

Det var i perioden 7. – 9. mai at Kystvakta og Fiskeridirektoratet hentet opp teinene som hadde ligget i havet uten å ha blitt røktet.

Steinbit, torsk, krabber, sjøstjerner og kråkeboller lå i tusentall og råtnet. Krabbene var kannibaliserte. Fiskeriministeren kalte det dyremishandling:

Rederiet ønsket ikke å kommentere saken i går, men i kveld har Ilone Giske sendt ut en pressemelding. Hun er daglig leder i Arctic Harvest og Arctic Sea Harvest.

I pressemeldingen skriver hun at de «beklager at rederiets teiner har blitt liggende for lenge i havet».

Hun skriver også at de jevnlig foretar røkting og flytting av sine teiner, og at situasjonen som oppstod var et unntakstilfelle. Hun peker i pressemeldingen på «krevende måneder for rederiet».

– På grunn av kollaps i det europeiske markedet, havari på fartøy samt utenlandske leieskipper underlagt reiserestriksjoner på grunn av korona.

– Fikk ikke melding

Fiskarlaget er blant dem som har uttalt seg kritisk.

Leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen, har kalt det «forkastelig».

Ilone Giske skriver at de ser at de skulle ha strukket seg lengre for å få hentet opp teinene tidligere.

– Vi hadde tro på å kunne gjenoppta fisket tidligere, og vi evnet dessverre ikke da å overskue de konsekvensene vi nå ser.

Fiskeridirektoratet traff i april pålegg om å fjerne teinene, med frist til 4. mai.

Giske hevder imidlertid at de ikke fikk denne meldingen. De var derfor heller ikke var kjent med vedtaket før Fiskeridirektoratets tokt.

I vedtaket Fiskeridirektoratet fattet, står det:

«Redskaper som ikke er i bruk, skal ikke lagres i sjøen, men tas på land. Dette for å ikke risikere å skade marint liv, ta opp arealer andre fiskere kan ønske å bruke, samt risikere å være i veien for båttrafikk. Det er derfor ikke slik at det er fritt frem å lagre teiner i havet, selv om det ikke er røktingskrav i teinefiske av krabber og snegler.»

Har opplevd hets

Rederiet ønsker nå å legge saken bak seg.

– Og fortsette det gode samarbeid med både myndigheter, våre samarbeidspartnere og næringen for øvrig, står det i pressemeldingen.

– De fleste har nå fått uttrykt sin misnøye. Det er rettet meget sterke anklager og personhets på meldinger, mail og sosiale media. Vi ber nå om ro, skriver Giske.

Steinbit fanget i ulovlig teiner på Helgeland.
Foto: Kystvakten
MISHANDLET: Kystvakten og fiskeridirektoratet fant torsk, krabbe, kongesnegler, steinbit (bildet), kråkeboller og sjøstjerner på til sammen et tonn, som de kastet ut i havet igjen.