NRK Meny
Normal

– Barn med syke foreldre får ikke god nok oppfølging

Barn av syke foreldre får for dårlig oppfølgning av Nordlandssykehuset, er konklusjonen i en ny rapport. Sykehuset lover bot og bedring.

Bjørg Eva Skogøy har sammen med Kristin Stavnes vært blant bidragsyterne som har undersøkt hvordan b

Bjørg Eva Skogøy har sammen med Kristin Stavnes vært blant bidragsyterne som har undersøkt hvordan barn blir ivaretatt når en eller begge foreldrene blir syke.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Av fem undersøkte sykehus, er Nordlandssykehuset det sykehuset som kommer dårligst ut, viser funnene som forfatterne har gjort.

– Det handler nok om at dette er dårlig forankret i ledelsen. Vi ser en klar sammenheng mellom at dette er forankret i toppledelsen ved sykehusene eller om det er forankret på et lavre nivå, sier Bjørg Eva Skogøy.

Hun har sammen med Kristin Stavnes vært blant bidragsyterne som har undersøkt hvordan barn blir ivaretatt når en eller begge foreldrene blir syke.
I 2010 kom den nye loven som skulle sikre barns rettigheter som pårørende. Men denne har ikke blitt fulgt godt nok opp hos sykehusene, sier Stavnes.

– Rapporten sier at loven bare delvis og overfladisk fulgt opp. Barn får for lite informasjon og familier får for lite hjelp.

Må ta på seg oppgaver hjemme

Rapporten viser at barna ikke får god og tilpasset informasjon når foreldrene blir syk, og at de i større grad må ta på seg oppgaver hjemme.

Av dem fem undersøkte sykehusene, kommer Nordlandssykehuset dårligst ut i flere kriterier, blant annet hvor godt fornøyd pasientene er med hjelpen.

Ansatte ikke pårørendekoordinator

Imotsetning til flere andre sykehus, ansatte ikke Nordlandssykehuset en pårørendekoordinator, selv om det fra 2013 ble satt av 500 000 kroner årlig til pårørendearbeid.

– Skal følge opp barn bedre

Fagsjef Harald Stordahl er enig loven ikke har vært godt nok forankret i ledelsen. Nå lover han at Nordlandssykehuset skal bli bedre til å følge opp barn som pårørende.

– Nå skal vi først og fremst fordøye denne rapporten, som vi er glad for å ha fått. Vi skal sørge for at den blir forankret i toppledelsen. Jeg er helt overbevist om at vi skal klare å følge opp barn på en bedre måte,s ier han til NRK.

Nordlandssykehuset

Av de fem sykehusene som er undersøkt, kommer Nordlandssykehuset dårligst ut. Sykehuset har i for liten grad fått innarbeidet det at barn skal taes hensyn til når foreldrene blir syk, og at dette er for dårlig forankret hos sykehusledelsen.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.