Hopp til innhold

Kunda: – De finnes verken vinnere eller tapere i denne saken

– Både Avisa Nordland og jeg sitter igjen som tapere, sier kirurg Rastislav Kunda i en kommentar til at avisen må betale 400.000 kroner i erstatning for ærekrenkelser.

Kirurg Rastislav Kunda

– Det finnes verken vinnere eller tapere i denne saken. Både Avisa Nordland og jeg har tapt mye i denne saken. Det finnes flere tapere enn de som har vært direkte involvert, sier Rastislav Kunda.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Avisen er i Salten tingrett dømt til å betale kirurgen Ratislav Kunda 400.000 kroner i erstatning. Avisa Nordland er også dømt til å betale saksomkostninger på til sammen 381.611 kroner.

Retten mener det er bevist at avisen ærekrenket Kunda i forbindelse med det som i 2010 ble omtalt som «kirurgiskandalen».

Kirurg Rastislav Kunda og hans utenlandske kollega ble i 2010 identifisert med navn og bilde, og beskyldt for å ha lemlestet og fjernet friske organer fra kreftpasienter ved Nordlandssykehuset.

– Folk mister tillit til systemet

Sykehuset fikk i etterkant kraftig kritikk fra Helsetilsynet, og flere toppsjefer gikk av, mens de to legene ble frikjent.

– Det finnes verken vinnere eller tapere i denne saken. Både Avisa Nordland og jeg har tapt mye i denne saken. Det finnes flere tapere enn de som har vært direkte involvert. Mange pasienter har mistet tilliten til helsevesenet. Villedende informasjon fører til usikkerhet og tvil om kvaliteten på den medisinske behandlingen, skriver kirurg Rastislav Kunda som i dag jobber på Universitetssykehuset i Århus.

Kunda sier at både han selv og mange hans kolleger har måttet bruke mye tid på å gjenoppbygge tilliten til legene etter den såkalte kirurgiskandalen.

– Gale beslutninger har en grusom pris

– De etiske aspektene har blitt utfordret. Kommunikasjonen mellom helsevesenet og media fikk en alvorlig knekk.

Kunda presiserer at gastrokirurgi er et svært utfordrende medisinsk felt.

– Alle parter burde holdt det samme fokus og hatt et felles mål i sikte. Gale beslutninger har en grusom pris.

Sjefredaktøren i Avisa Nordland mener pressens frihet til å drive kritisk journalistikk vil bli begrensa etter at avisa i dag ble dømt for æreskrenkelser. Avisa må betale legen i den såkalte kirurgiskandalen 400 000 kroner i erstatning.

Avisa Nordland ble i går dømt til å betale erstatning til kirurg Rastislav Kunda. Her i Salten tingrett sammen med sin advokat Synne Bjørvik Staalen.

Nå håper han at helsevesenet kan ta lærdom av denne saken.

– De ressursene som er blitt brukt for å vinne juridiske slag kunne vært brukt mer effektivt med hensyn til pasientgruppen. Norske og internasjonale organisasjoner som forsker på bukspyttkjertelkreft ville sikkert ha nytte av pengene. Skadet omdømme har ingen prislapp og noen skader lar seg ikke reparere.

Avisen uenig i dommen

 Jan-Eirik Hanssen

– Vi registrer dommen, men er sterkt uenig i resultatet, sier sjefredaktør Jan-Erik Hanssen i Avisa Nordland.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Saken er tidligere behandlet to ganger av Pressens Faglige Utvalg etter klager fra både Nordland legeforening og Nordlandssykehuset. Begge gangene ble avisen frikjent.

– Det er nokså spesielt at man kommer fram til to helt ulike vurderinger av akkurat samme sak der etikken allerede er frikjent, sier sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland.

Han frykter dommen kan få negative konsekvenser for den kritiske journalistikken.

– Jeg er redd for at dersom denne dommen blir stående, vil den innsnevre pressens adgang til å utøve sitt samfunnsansvar som en kritisk vaktbikkje i krevende saker.

Nå skal Avisa Nordland bruke tid på å gå gjennom dommen og deretter ta stilling til ankespørsmålet.