Hopp til innhold

– Min kone forsøkte å ta livet sitt

Kirurg Rastislav Kunda forklarte hvordan han og familien hadde opplevd tiden etter at den såkalte operasjonsskandalen eksploderte i media. – Min kone forsøkte å ta livet sitt, og selv måtte jeg søke hjelp for selvmordstanker, forklarte han.

Rastislav Kunda

– Jeg har ansvar som lege, men jeg er ingen kriminell, sa en sterkt beveget Rastislav Kunda da han forklarte seg i Salten tingrett på rettssakens andre dag.

Foto: NRK

– Jeg har ansvar som lege, men jeg er ingen kriminell, sa en sterkt beveget Rastislav Kunda da han forklarte seg i Salten tingrett på rettssakens andre dag.

Tidligere lege ved Nordlandssykehuset, Ratislav Kunda møter Avisa Nordland i retten og krever 500 000 kroner i erstatning for ærekrenking.

Kirurg Rastislav Kunda og hans utenlandske kollega ble i 2010 identifisert med navn og bilde, og beskyldt for å ha lemlestet og fjernet friske organer fra kreftpasienter ved Nordlandssykehuset.

Sykehuset fikk i etterkant kraftig kritikk fra Helsetilsynet, og flere toppsjefer gikk av, mens de to legene ble frikjent.

Ble kjent som drapsmann

Rastislav Kunda og advokat Synne Bjørvik Staalen, som representerer Den norske legeforening

Rastislav Kunda og advokat Synne Bjørvik Staalen, som representerer Den norske legeforening i Salten tingrett.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– En stor TV-kanal i Danmark hadde innslag om meg der det gikk fram at jeg hadde invalidisert 16 pasienter. Naboene mine kjente meg som drapsmann.

De første dagene etter saken ble kjent kunne han ikke bevege meg ute.

– Jeg turde ikke å sette meg på ferga. Min karriere var ødelagt. Jeg ble deprimert. Jeg var ikke i stand til å operere. Jeg var suicidal og måtte oppsøke hjelp, sa Rastislav Kunda.

Også Kundas kone ble hardt rammet av beskyldningene og medieoppslagene.

– Min kone forsøkte å ta livet sitt. Vi ønsket likevel ikke å flytte, men hensynet til min to år gamle datter var avgjørende, forklarte han

Kunda har problemer med å fortsette å forklare seg. Han ønsker likevel ikke pause og fortsetter forklaringen sin.

Kjente til funksjonsfordelingen

Avisa Nordland møtte Kunda i retten.

Avisa Nordland, her ved sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen og advokat Halvor Manshaus.

Gastrokirurgen innrømmet at han kjente til funksjonsfordelingen i Helse Nord, som innebærer at slike kreftoperasjoner skulle utføres ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

– Jeg så på funksjonsfordelinga som en anbefaling fra Helse Nord. Daværende klinikksjef Hans T. Kvig Rydningen sa at Helse Nord hadde godkjent slike operasjoner i Bodø. Jeg ble gradvis overbevist om at Nordlandssykehuset kunne utføre slie operasjoner, sa Rastislav Kunda.

Avisa Nordland: – Ikke ærekrenkende

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen og helsejournalist Inger Anne Lillebø

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen og helsejournalist Inger Anne Lillebø i Salten tingrett.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland fastholder at det var riktig å identifisere legene, og sier han føler seg trygg på vurderingene han gjorde som redaktør. Det var flere momenter som lå til grunn for avgjørelsen.

– Saken hadde høy alvorlighetsgrad. På det tidspunktet var vi også usikre på omfanget. Avisen kjente til fire pasienter, og mente det var viktig at andre pasienter som hadde blitt behandlet av legene fikk nødvendig informasjon. Det var også fare for urettmessig mistanke i et lite kirurgisk miljø, sa Hanssen.

Sjefredaktøren tilbakeviser at dekninga har vært ærekrenkende.

– Vi er det eneste mediet som har fulgt hele saken, også etter at sensasjonspreget la seg.

– Da Nordlandssykehuset ba legene om unnskyldning, skrev vi to sider. Vi har vært med på å reinvaske legene. De var ikke ansvarlige for at operasjonene ble foretatt i Bodø, sier Hanssen.

Tidligere er Avisa Nordland, Aftenposten og NRK klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) av Nordlandssykehuset og Nordland Legeforening i denne saken. Media fikk da medhold i PFU.