– Amerikanisert grunnlovsaktivisme

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted kaller klimasøksmålet «amerikanisert grunnlovsaktivisme», og mener miljøorganisasjonene tolker miljøparagrafen langt utover det som var tiltenkt da den ble vedtatt.