– Å komme til en dødsulykke der barn er involvert, er helt forferdelig

UP i nord har aldri tatt flere for fartsovertredelser og ruspåvirket kjøring, enn i år. Nå oppfordrer UP-sjefen folk til å tenke seg om idet sommertrafikken starter.

Geir Harald Marthinsen, UP-sjef i nord

Geir Harald Marthinsen, UP-sjef i nord.

Foto: TOR FARSTAD

UP-sjef Geir Harald Marthinsen i Nord-Norge har oppsummert vinteren og våren, og forteller at patruljene aldri har tatt flere for fartsovertredelser enn i år. Ei heller for ruspåvirket kjøring.

– Hittil har vi hatt doble hastigheter i alle soner.

Årsaken er blant annet en tørr og fin vinter. Mindre snø og is har gjort at en del bilister har holdt en høyere fart, enn de kanskje ellers ville gjort. Tørt og greit vær har i tillegg gjort at UP har kunnet gjennomføre flere kontroller enn tidligere år.

– Enkelt sagt: Jo flere timer vi får langs veiene, jo flere overtredelser registrerer vi. Vi har fokus på å være ute langs veiene i 2018, og det gjør seg utsalg i statistikken.

Samtidig er det noen utviklingstrekk de siste årene, Marthinsen beskriver som «skremmende».

Ble tatt med 3,22 i promille

Det går blant annet på uoppmerksomhet. Patruljene stanser stadig folk som taster og surfer på mobilen under kjøring.

– Har du øynene borte fra veien i to sekunder og kjører i 80, har bilen flyttet seg 44 meter. Det kan være de sekundene du trenger for å unngå en alvorlig hendelse, sier UP-sjefen.

Ser man på dødsulykker for 2017, var nettopp uoppmerksomhet en faktor i 33 prosent av dødsulykkene. Høy fart var en faktor i 35 prosent av ulykkene med omkomne.

Mens rus var en faktor i 20 prosent av disse ulykkene.

– Alkoholrus er fremdeles en utfordring. I Bodø i april ble en mann stanset med en promille på 3,22. Det er helt spinnvilt.

Antall tatt for kjøring i alkoholrus har holdt seg relativt stabilt de siste årene, mens tallene for annen ruspåvirket kjøring nærmest har skutt i været. Det skyldes ny teknologi, som har gjort UP i bedre stand til å oppdage annen type rus enn alkohol.

Mange er flinke

På landsbasis er 30.063 stanset for å ha kjørt for fort (tall per april), mens 914 er stanset på bakgrunn av rus.

UP-sjefen fremholder at de langt fleste har en kjøring som det «står respekt av», men at det er noen som tar en altfor høy risiko.

Nå når sommertrafikken snart er i gang for fullt, har Marthinsen en klar oppfordring til folk om å tenke seg om.

– Anmodningen til de veifarende at de setter av tilstrekkelig tid til den turen de skal gjennomføre. En stresset og utålmodig bilist kan fort bli en farlig bilist.

– Hva gjør mest inntrykk på dere som jobber med trafikksikkerhet til daglig?

– Det er nok litt individuelt, men en fellesnevner er selvfølgelig dødsulykker. Det er helt forferdelig å komme til, spesielt når barn er involvert.

Geir Harald Marthinsen

UP-patruljene har hittil i 2018 vært vitne til flere stygge og skumle forbikjøringer. – Vi har også hatt lite hyggelige hendelser der vi selv nærmest har måttet hoppe unna, eller svingt unna, for ikke å bli nedkjørt, forteller Geir Harald Marthinsen.

Foto: Thomas Sørensen / NRK
Utvikling UP

Statistikk for overtredelser i sommerperioden (juni til august), siste fem år. Rus- (venstre) og fartsovertredelser (høyre), landstall. På landsbasis ble 21.922 stanset for fart i fjor sommer, mens tallet for rus var 633. UP bemerker at tallene vil variere på bakgrunn av kontrollvirksomhet, og at man derfor ikke uten videre kan konkludere med at den ene sommeren er «verre» enn den andre.

Foto: Kilde: UP