NRK Meny
Normal

– Folk i Beiarn frykter å bli slukt

Mens holdningen til kommunesammenslåing er negativ i småkommunene, er et klart flertall i de største kommunene positive til regjeringens reform. – Folk i Beiarn frykter å bli slukt, sier ordfører Monika Sande.

Ordfører i Beiarn

Dersom Beiarn blir innlemmet i Bodø, vil avstanden inn til kommunesentret bli ti mil. – Beslutningstakerne vil se på oss fra et skrivebordsperspektiv, tror ordfører Monika Sande.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Valglogo

Folk i Nordland er delt i spørsmålet om kommunesammenslåing, viser en undersøkelse InFact har gjort for NRK og Amedia i Nordland. Ikke uventet er skepsisen størst i de små kommunene.

– Folk i Beiarn er rimelig negative, sier ordfører Monika Sande (Sp) i Beiarn, en utkantkommune med en spredt befolkning på rundt 1.100 mennesker.

I en storkommune med Bodø som sentrum, vil innbyggerne her få over 100 kilometer til kommunesenteret.

Folk her frykter folk i Bodø vil hegne om sine arbeidsplasser og flytte jobber som er plassert her inn til det nye kommunesenteret. Avstanden til folk blir stor. De som skal ta beslutningene på våre vegne vil ikke kjenne oss og våre problemer. De vil se det fra et skrivebordsperspektiv, tror ordføreren.

Ranværingene vil bli større

Ingen av de spurte er mer positiv til sammenslåing enn folk i Rana.

– Dagens kommuner er altfor små. Jeg tror det blir bra med kommunesammenslåing, sier Raymond Pedersen fra Rana.

Han bor allerede i den mest folkerike kommunen på Helgeland, og selv om noen er skeptiske, er flertallet her positivt innstilt til å bli innbyggere i en enda større kommune i fremtiden.

64,2 prosent av de spurte i Rana ønsker at kommunen skal bli slått sammen med en eller flere naboer, viser den ferske meningsmålingen.

I alle de andre store kommunene i Nordland hvor InFact har spurt innbyggerne, er et klart flertall positive til det samme. For eksempel ønsker 60 prosent kommunesammenslåing velkommen i Bodø, mens 63,7 prosent mener det samme i Narvik.

– Overveldende positivitet

Jardar Jensen

Statssekretær Jardar Jensen (H) i kommunaldepartementet.

Foto: Linda Reinholdtsen

Det er hyggelige tall for regjeringen, og statssekretær Jardar Jensen (H) i kommunaldepartementet.

– Det er en god tilbakemelding fra innbyggerne i Nordland at de er enige med regjeringen. På spørsmål om de mener din kommune bør bli slått sammen med en eller flere nabokommuner er svaret mer positivt i Nordland enn noe jeg kan huske å ha sett i andre fylker.

Frykter for velferdstilbud

I Arbeiderparti-styrte Vefsn ønsker drøye 60 prosent et kommunalt giftermål med naboen. Ordfører Jann-Arne Løvdahl er ikke overrasket, men sier mange fortsatt ikke helt vet hva sammenslåing faktisk vil innebære.

– I denne debatten har det vært lite snakk om hvilket velferdstilbud de nye, store kommunene skal kunne tilby. Det er nok derfor de små og store kommunene svarer forskjellig. Småkommunene frykter at tilbudet skal bli dårligere eller kanskje helt borte.

Usikkerheten er større i de kommunene som har færrest innbyggere og som ligger mest for seg selv. Når vi ser bort fra de mest folkerike kommunene, er stemningen til kommunesammenslåing i Nordland negativ – med et knapt nei-flertall på 43,9 prosent, mens 41,6 prosent er positiv.

Mosjøen Vefsna

I Arbeiderparti-styrte Vefsn ønsker drøye 60 prosent et kommunalt giftermål med naboen.

Foto: Morten Eriksen

Skal reise rundt

Jardar Jensen i Kommunaldepartementet bruker nå dagene fram mot kommune- og fylkestingsvalget på å reise rundt og snakke fram regjeringen sin planlagte kommunereform.

Han innrømmer at de har en jobb foran seg, om alle kommuner frivillig skal være med på reformen.

– Ikke minst må vi blir mer klar på hva reformen vil bety for skolene, sykehjemmene og barnehagene i de mindre kommunene. Innbyggerne bør vite mer nøyaktig hva det betyr. Nå er det en redsel for å miste alt og bli slukt, sier han.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.