Hopp til innhold

Transporteres mer søppel enn fisk langs veiene våre

Økonomisk vekst i nord kommer med en bakside: Store mengder søppel, som gjerne må transporteres langt. – Vi har et bruk- og kastsamfunn som er i ferd med å ta helt av, sier Sandra Borch (Sp).

Søppel

Daglig passerer mengder med søppel og plast på avfallsstasjoner rundt om i Norge. Illustrasjonsfoto.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Det transporteres mye søppel langs veiene i Nord-Norge.

Det kommer fram av en fersk analyse, som ble lagt fram av fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) i går.

Søppel

Hver dag går det 143 lastebiler med søppel ut på veiene bare i Nordland. Illustrasjonsfoto.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hver dag går det 143 lastebiler med søppel ut på veiene i Nordland. Det er en økning fra 2015, da det samme tallet var 125. Til sammenligning viser rapporten at sjømatnæringa i snitt står for 129 vogntog i døgnet.

Tross forsøk på å få ned avfallstransporten på vei, er økningen på 14 prosent de siste tre årene.

– I år vil det gå 1600 trailere fra vårt anlegg her på Vikan, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng ved renovasjonsselskapet Iris Salten i Bodø.

Kjører langt

Bare de kjører ut 40.000 tonn i løpet av et år. Trailerne frakter lasta til destinasjoner i både inn- og utland.

Det finnes bare et søppelforbrenningsanlegg i Nord-Norge; i Tromsø, og Hjelseng tror heller ikke at det vil komme flere med det første. Dermed må mye av avfallet transporteres langt.

Men Hjelseng går ikke uten videre med på at det er direkte miljøfiendtlig.

– Det vi frakter ut blir til nyttige ting eller til energi. Trailerne gjør også vareleveranser. Noe restavfall går videre med tog til Trondheim, mens mye trevirke går videre med båt.

Søppel

En stor andel er husholdningsavfall.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Laveste gjenvinninga siden 2005

Det er vekst i økonomien i nord som er den viktigste drivkraften bak økte avfallsmengder.

Leif Magne Hjelseng, Administrerende direktør i IRIS

Leif Magne Hjelseng ved renovasjonsselskapet Iris Salten i Bodø.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Større boliger, mer ombygging og oppussing gir raskere utskiftinger av både møbler og andre produkter. Mens avfallsmengdene fra industrien har gått ned de siste ti årene, kaster vi i husholdningene stadig mer.

Total avfallsmengde i Nordland var på 500.000 tonn i 2017. Av dette var 93.000 tonn avfall fra husholdninger, kommer det fram av analysen.

De siste nasjonale tallene viser at de totale avfallsmengdene i Norge er på 11,4 millioner tonn. Økningen fra 2015 til året etter er på tre prosent.

I 2016 var gjenvinninga av avfallet på 74 prosent. En nedgang fra både 2015, der den var på 77 prosent og ikke minst fra 2013 der gjenvinningen var på hele 81 prosent.

Tallene fra SSB viser også at gjenvinninga nasjonalt er den laveste på 11 år.

Vil ha eget fond

Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp), som er medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, kommenterer utviklingen slik:

sandra borch

Sandra Borch (Sp) er medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Søppel er både avfall fra fiskerinæringa, bryggebransjen, husholdninger. Dette må vi se nærmere på, og ta tak i, sier Borch.

– Så må folk kaste mindre. Vi har et bruk- og kastsamfunn som er i ferd med å ta helt av.

Hun tar til orde for et eget co₂-fond for næringstransport, for å få tatt ned klimagassutslippene fra godstrafikken.

Statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet sier at mye av avfallet eksporteres til Sverige, og at dette er en miljømessig god løsning.

– Avfallet går til behandling med lave utslipp fra forbrenninga, og energien blir utnytta til fjernvarme eller prosessindustri istedenfor andre energikilder.

Vogntog på glattisen på Hamarøy, kommer seg ikke av flekken

En fersk rapport viser betydelig økning i antall vogntog på veiene i nord. Lastebileierforbundet tror på en dobling i trafikken.

Foto: Edmund Iversen