130 lovbrudd på årets vinterfiske

Årets vinterfiske er over, og Fiskeridirektoratet har avdekket feil eller mangler i mer enn hver fjerde kontroll de har hatt i Nord-Norge denne vinteren. Av 500 kontroller, viste 130 av dem lovbrudd.
– Noen av disse sakene vil nok ende med advarsel, mens det i andre saker vil bli ilagt gebyr eller anmeldelse, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix