Hopp til innhold

- Vi må endre holdningene

- Vi trenger en mental endringsprosess i vårt forhold til trafikken, på linje med røykeforbudet.

Biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland bispedømme

Biskop Tor B. Jørgensen ber om å få møte statsministeren i håp om et samarbeid for å endre folks holdninger i trafikken.

Foto: Gerd Elise Martinsen

Det sier styreleder i aksjonen "Nei til frontkollisjoner"og biskop i Sør-Hålogaland Tor B. Jørgensen.

Aksjonen ber om et møte med statsministeren for å få hjelpe til å tvinge fram en holdningsendring hos folk.

Fortvilelse

- Vi kan ikke lenger tillate at det skal være forbundet med livsfare å bevege seg i trafikken, sier styreleder i aksjonen og biskop i Sør -Hålogaland Tor B. Jørgensen.

- Det er en fortvilelse over hva vi ser på ulykker langs vegene. Dette året ser ut til å bli et svært dårlig år, sier biskopen.

Hjelp fra politikere

Så langt i år har 138 personer her i landet mistet livet i trafikken, og bare i Nordland er det seks omkomne. Aksjonen "Nei til Frontkollisjoner" med biskop Tor B. Jørgensen i spissen går nye veger for å få oppmerksomhet rundt ulykkene. De vil ha hjelp hos de fremste politkerne i landet for å skape en holdningsendring hos folk, slik som da røykeloven ble innført i 2004.

- Det er mange forskjeller, men noe av dette går på holdninger og hva vi faktisk kan akseptere og ikke. Det skal ikke være forbundet med livsfare å bevege seg i trafikken.

Sammenlignes med røyking

I hevendelsen til statsministerens kontor sammenligner de det å ferdes i trafikken med røyking.

"Fra å være en "nødvendig" frihetsutøvelse i alt fra restauranter til møterom, er det nå ikke toleranse for at røyking skal ramme andre. I dag er røykfrie lokaler en selvsagthet. Like selvsagt som røyking var det for en liten generasjon siden. Noe slikt må vi få til i forhold til trafikken" står det i aksjonens brev til statsministeren.

En mental endringsprosess må settes i gang, men biskopen er klar over at det ikke vil være like enkelt som å få folk til å stumpe røyken.

- Det dreier seg om holdnigner og det er det mange som ser. Men alle de som føler dette på kroppen må ta ansvar og vi henvender oss til toppen i samfunnet vårt.

Aksjonen har også frontet midtdelere på vegene, og sammen med en holdningsendring vil dette hjelpe, tror Jørgensen.

- Jeg tror at det er mange som begynner å se at dette går ikke an. Dette er ikke bare spørsmål om å appellere til varsomhet, men å få i gang mekanismer som gjør at det ikke blir så farlig å bevege seg i trafikken som nå.

Hos statsministerens kontor var hele den politiske ledelsen på ferie og ingen kunne derfor kommentere forespørselen fra aksjonen.