- Kast hele styret i Hurtigruten

Ledelsen i Hurtigruten ASA får sterk kritikk fra sine eiere. - Hele styret må byttes ut, tordner småaksjonær.

MS Richard With

I HARDT VÆR: Ledelsen i Hurtigruten ASA får sterk kritikk fra sine eiere.

Foto: Atle Markeng / NRK

Nylig holdt fem av de viktigste eierene av Hurtigruten et krisemøte om den økonomiske utviklingen i selskapet.

- Tynnslitt tålmodighet

Leif Teksum er leder av bedriftsforsamlingen i Hurtigruten og visedirektør i DnB Nor.Han mener tålmodigheten med den nord-norske reiselivsgiganten er tynnslitt.

- Vi som aksjonærer er svært skuffet. Vi hadde forventet at Hurtigruten skulle vise til positive resultater, det var jo grunnlaget for fusjonen mellom OVDS og TFDS. Det har også prognosene fra ledelsen gått ut på, sier Teksum.

Hurtigruten ASA tapte i fjor 220 millioner kroner.

Åpen for utskifting

Leif Teksum, leder for bedriftsforsamlingen i Hurtigruten asa

ÅPEN: Leder av bedrfitsforsamlingen og leder av valgkomiteen, Leif Teksum, er delvis åpen for utskifting.

Foto: NRK

Teksum mener ledelsen har lovt mer enn de har klart å holde. Men han er forsiktig med å mene at ledelsen og styret bør kastes.

- Vi har en fusjonsavtale vi må forholde oss til. Styret og alle tillitsvalgte skal sitte fram til 2010. Men vi vet at på generalforsamlingen 25. mai kan det komme et forslag om å nullstille alle disse valgene. Det må vi ta stilling til, sier Teksum.

- Bytt ut styret

Men om Teksum er forsiktig, er små-aksjonær Ingolf Marifjæren, som er en av drøyt 6000 eiere i selskapet, ikke i tvil om hva som må til for å få Hurtigruten på rett kjøl igjen.

- Medlemmer i styret og i bedriftsforsamlingen i Hurtigruten ASA må byttes ut ved generalforsamlingen i mai, sier han.

Marifjæren er tidligere medlem av bedrifsforsamlingen i det innfusjonerte selskapet OVDS, og har allerede sendt inn forslag til behandling på generalforsamlingen.

Forslaget går ut på at generalforsamlingn opphever fusjonsavtalen, at det velges en ny valgkomite og at det holdes en ekstraordinær generalforsamling senest en måned etter den ordinære, for å gjennomføre valg til bedriftsforsamlingen.

Flere passasjerer

Det som bekymrer Marifjæren mest er de økte utgiftene, svak drift og svake resultater.

- Det viktigste framover blir å øke belegget på hurtigrutene. Flere må reise med oss, sier Marifjæren.

Han har verken tillit til styret, bedriftsforsamlingen eller valgkomiteen.

- De har lovet bot og bedring i årevis. Nå må nye koster til, sier han.