NRK Meny
Normal

- Grunneierne overkjøres

I Nordland sloss ti grunneiere mot Statkraft.

- De store kraftselskapene overkjører private grunneiere for å ta kontrollen over vassdrag til egen kraftproduksjon.

Det mener styreleder i Durmålskraft i Hemnes, Nils Valla.

 Nå ber han regjeringen lage strengere regler for eiendomsrett og utbygging.

Med dagens kraftpriser er det store penger å tjene selv på små elver og vannfall. I Hemnes i Nordland ønsker ti små grunneiere å bygge ut Durmålsvannet for å øke inntektene til gådsbruka de driver. Men Statkraft vil også ha vannet til et kraftverk kraftgiganten planlegger å bygge.

- Hvem har fortrinnsrett?

Energidirektoratet NVE, anbefaler at Olje og -energidepartementet gir Statkraft retten til å tappe vannet. Det får styreleder i aksjeselskapet til grunneierne, Nils Valla, til å se rødt.  

- Det kan jo ikke være slik at regjeringen vedtar at det er viktig for landbruket å utnytte ressursgrunnlaget i utmarka, samtidig som de gir Statkraft konsesjon til å bygge ut akkurat det vannet som de er ute etter. De må jo ikke ha fortrinnsrett på all kraftproduksjon, sier Nils Valla.

Leder av Stortingets Energikomité, Gunnar Kvassheim, mener også at dagens regler av og til gjør det for lett for de store å overkjøre de små.

- Her trenger vi en avklaring av regelverket og hvilke premisser som skal legges til grunn.

20 milliarder til kraftfond 

Eksemplet fra Hemnes er bare ett av flere. Trolig øker konflikten mellom store kraftaktører og små grunneiere. Blant annet fordi regjeringen vil stimulere til slike små kraftutbygginger med et fond på 20 milliarder kroner.

- Jeg synes det er forunderlig at det har gått så lang tid før myndighetene har trukket denne grensa, sier Nils Valla i Hemnes.