Hopp til innhold

- Et overgrep mot Andøy kommune

Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen mener der er et overgep mot Andøy kommune dersom det blir etablert et retursenter for 200 asylsøkere på Andøya.

Militærleiren i Skarsteindalen

SKARSTEINDALEN: Det er her Hågensen Holding A/S ønsker å drive et retursent for asylsøkere. Det er ikke Andøy kommune interssert i å være med på. Planene må stoppes, mener både ordfører Jonni Solsvik og stortingsrepresentant for Frp, Kenneth Svendsen.

Foto: NRK

Stortingsrepresentant for Frp, Kenneth SvendsenUDI har behov for opptil 250 plasser i Nord-Norge for asylsøkere som snarest mulig skal ut av landet, og en av de private tilbydere ønsker å etablere mottak i Skarsteindalen.

Lov til å være negativ

Kenneth Svendsen

Stortingsrepresentant for Frp, Kenneth Svendsen.

Foto: Stortinget

Andøy kommune er negativ til planene, og får støtte av Svendsen, som vil gå til ministeren for å få stoppet planene.

– Ja det vil jeg ta opp med ministeren. For dette er et overgrep mot lokaldemokratiet. Og spesielt for Andøy kommune som har satset på omstilling med næringsvirksomhet i Skarsteindalen er det et overgrep, sier stortingsrepresentant for Frp, Kenneth Svendsen.

Men er ikke Andøy kommune vel negativ her?

– Nei, det synes jeg ikke. Dette er jo noe som lokalsamfunnet sjøl må gjøre ei vurdering på. Her har de satset på lokal næringsvirksomhet for å få arbeidsplasser og det som nå planlegges vil være i strid med denne satsinga. Og da må myndighetene høre på Andøy kommune, sier Svendsen.

Behov for 250 plasser

UDI har behov for opptil 250 plasser i Nord-Norge for asylsøkere som snarest mulig skal ut av landet, og en av de private tilbydere ønsker å etablere mottak i Skarsteindalen.

Det er tre private tilbydere som ønsker å drive retursenter i Nord-Norge.

En av disse er Hågensen Holding A/S som vil drive retursenter for 200 asylsøkere i den nedlagte militærleiren i Skarsteindalen på Andøya.

Må behandle tilbyderne likt

Direktør i UDI Nord, Bjørn Fridfeldt.

Direktør i UDI Nord, Bjørn Fridfeldt.

Foto: Håvard Lior / NRK

Utlendingsdirektoratet er nødt å behandle alle tilbyderne likt og ut fra regelverket for anbud som Stortinget har laget.

Regiondirektør Bjørn Fridfeldt avviser dermed kravet fra Andøy kommune om å stoppe prosessen.

– Jeg synes det er veldig vanskelig å skulle behandle en tilbyder på en helt annen måte enn andre bare fordi de har bygningsmassen i en kommune der kommunen er uvillig.

Vil ha dialog

UDI-sjefen sier de vil ha en dialog med kommunen.

– Vi vil selvfølgelig ha en dialog med kommunen. Så her brygger det opp til orkan uten at vi er kommet lengre enn at vi har spretta konvolutten fra tilbyderne.

Hva skjer dersom Andøy kommune ikke kan stille opp med helse-og skoletilbud til asylsøkerne?

– Om det skulle bli dokumentert at Andøy kommune er så langt nede at de ikke kan stille med disse tilbudene så er jo det en annen sak. Men som sagt så vil vi etterhvert gå i dialog med kommunen, sier UDIs regiondirektør Bjørn Fridfeldt til NRK.no.

Synes du det er ok at stortingsrepresentanter nå begynner å blande seg inn i dette?

– Det er jo litt paradoksalt, for det regleverket vi er nødt til å følge slavisk er det jo Stortinget som har vedtatt.

Avgjøres snart

I løpet av siste halvdel av august eller i september skal UDI ha avsluttet forhandlingene med de tre tilbyderne.

Først da vil det være klart om det blir et retursenter for asylsøkere på Andøya eller et annet sted i Nord-Norge.