Andøy sier nei til 200 asylsøkere

I Andøy kommune er de opprørt over planene om et retursenter for 200 asylsøkere i den nedlagte militærleiren i Skarsteindalen

Militærleiren i Skarsteindalen på Andøya

SKARSTEINDALEN: Her kan 200 asylsøkere bli plassert dersom UDI får det som de vil. I et slikt retursenter skal asylsøkere plasseres som har fått endelig avslag på sin oppholdstillatelse.

Foto: NRK

Det er asylsøkere som skal ut av landet som Utlendingsdirektoratet vurderer å plassere i Andøy. Tilsammen skal det opprettes 16 nye retursentre rundt omkring i landet.

Asylsøkere som allerede er i mottak og har fått endelig avslag på sine søknader om oppholdstilatelse skal flyttes over til slike reutursentre.

Kan ikke levere skole og helse

Ordfører Jonni Solsvik sier kommunen vil forsøke å stoppe planene.

– Skarsteindalen slik den har utvikla seg det siste året er overhodet ikke egna til et retursenter for mennesker som skal sendes ut av landet. Andøy kommune vil også være ansvarlig for at asylsøkerne får et skole-og helsetilbud, og det er vi ikke i stand til å levere, sier ordfører Jonni Solsvik fra Høyre.

Jonni Solsvik

Ordfører i Andøy, Jonni Solsvik.

Foto: Stein Inge Pedersen / NRK
Skal ha det dårligst mulig

Både næringslivet og private har det siste året kjøpt bygninger i den nedlagte militærleiren. Privatpersoner planlegger fritidstilbud i området.

– Situasjonen ser helt annerledes ut enn da vi tidligere hadde forhandlinger med UDI i håp om å få på plass et vanlig asylmottak. Kommunen har et klart samfunnsansvar når det gjelder å ta imot asylsøkere. Men det som planlegges nå er en type mottak der beboerne skal ha det så dårlig som mulig slik at de reiser frivillig ut av landet, hevder Solsvik.

Næring og fritid på plass

Det er allerede på plass næringsvirksomhet i Skarsteindalen og private interessenter har planer om fritidstilbud på stedet.

– Jeg frykter at asylssøkere som mottaket er planlagt for er i en slik situasjon at de kan skape uro. Det gir igjen usikkerhet i lokalsamfunnet. En av konsekvensene som må utredes er ei betydelig styrking av politiberedskapen, sier Solsvik.

UDI ikke klar ennå

I følge ordføreren i Andøy fikk kommunen torsdag ettermiddag beskjed om at UDI vil forhandle med Hågensen Holding A/S om etableringa av et retursenter for 200

Bjørn Fridfeldt, UDI region nord på Senjehesten statlige mottak.

Regiondirektør i UDI, Bjørn Fridfeldt.

Foto: Håvard Lior / NRK

asylsøkere i Skarsteindalen.

Regiondirektør Bjørn Fridfelt i UDI region Nord avviser overfor Andøyposten at de er klare til å sette seg ved forhandlingsbordet med Hågensen Holding AS.
Tre tilbydere har levert anbud på å drive to planlagte returmottak i Nord-Norge.

Militærleiren i Skarsteindalen

NEDLAGT MILITÆRLEIR: Både næringslivet og private interessenter har i løpet av det siste året sikret seg noen av disse bygningene. Her egner det seg ikke å bo for 200 asylsøkere som skal ut av landet, mener ordføreren.

Foto: NRK