- En mamma kan aldri erstattes

- Både barna og de rundt dem har har hatt behov for hjelp, og det vil fortsette fremover. Erstatningsansvar er klart tilstede, sier bistandsadvokat Hilde Guldbakke.

Bistandsadvokat Hilde Guldbakke

Bistandsadvokat Hilde Guldbakke representerer foreldrene til avdøde Ann Mari Solås, og de to barna hennes.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Bistandsadvokat Hilde Guldbakke representerer foreldrene til avdøde Ann Mari Solås, og de to barna hennes.

Redd og engstelig

- Tapet av en mamma kan aldri kompensres. Livet vil fortsette, men bilr aldri det samme. En mamma deler sorg og glede, og en mors unike omsorg er og blir borte, sier Guldbakke.

Bistandsadvokaten viser til reaksjonene som både barna, fedrene og samboerne til fedrene opplever.

- Barna er blitt engstelige, redd for fremmede og redd for mørket. Alle har hatt behov for bistand, barn, fedre, samboere, og vil ha behov for det videre fremover, sier Guldbakke.

Også foreldrene til Ann Mari Solås har det tøft.

- Det er den største katastrofen et menneske kan oppleve. Trond Solås, Ann Maris far, beskrev sjokket, vakumet, realitetsflukten, for sakte å ta inn over seg sorgen, smerten og savnet. Som blir verre og verre.Særskilt konas reaksjon med gråting hver dag, søvnproblemer og psykosomatiske problemer, sier Guldbakke.

Kan få redusert erstatning

De etterlatte risikerer reduksjon i erstatningen fordi de har fått utbetalt forsikringspenger . Bistandsadvokaten mener at dette ikke bør skje.

- På vegne av de etterlatte barna anføres at det ikke bør gjøres fradrag.
Fedrene har ikke mottatt noen forsikring. Og det at tiltaltes handling skyldes sinnssykdom, skal det redusere erstatningen, spurte Guldbakke retten.

- I vår sak synes jeg at det er et spesielt moment som retten bør dvele med. Da tiltalte gikk på medisin, valgte han selv å kutte, for å slanke seg, selv om han visste at han kunne bli sykere. Tiltalte sa at han der og da i oktober ikke konkret hadde tenkt på konsekvensene .

Ber om at tiltalte drar fra Bodø

- Før jeg avslutter, vil jeg, på de etterlattes vegne, be retten om å gjøre hva den kan, for at tiltalte ikke skal være i Bodø. Jeg ber også om at retten bør trekke en analogi og si i premissene for dommen hvordan kontaktforbudet for friske kan settes av en rett, men ikke for sinnssyke, sier Guldbakke.