- Bryter vikeplikten

Sjarker og mindre fiskebåter opplever ofte at store fartøy ikke holder vikeplikten på åpent hav.

Det sier fisker og tillitsvalgt Kjell Ingebrigtsen i Norges fiskarlag.

Ingebrigtsen understreker at han ikke vil dele ut skyld etter kollisjonen utenfor Møre og Romsdal tirsdag kveld.

- Det er alt for mange nestenulykker langs kysten.

Tidligere leder i Nordland fylkesfiskarlag og nåværende tillitsvalgt i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen sier at svært mange fiskere har opplevd situasjoner der store skip ikke overholder vikeplikten på havet.

Mange farlige situasjoner

Ingebrigtsen understreker at han ikke vil dele ut skyld i ulykken der sjarken "Skarbak" kolliderte med kjemikalietankeren "Doris" utenfor Møre og Romsdal tirsdag kveld. Likevel slår han fast at fiskere opplever farlige situasjoner.

- Det er alt for mange fiskere som ferdes langs kysten som kan referere til situasjoner der større fartøy ikke tar hensyn til mindre fartøy, sier Ingebrigtsen.

Ignorerer vikeplikten

Han seier at det særlig er regelen om vikeplikt fra styrbord side i kryssende kurs som ikke blir respektert.

- Det er en av bestemmelsene som alt for ofte blir syndet i mot.

- Dessverre.

Ingebrigtsen sier at en må ta hensyn på havet og at slike situasjoner gir en mye å tenke på.

- Det er mange tanker som går gjennom en når en kommer opp i slike situasjoner. Det er uhyre viktig at vi følger bestemmelsene, for på den måten kan vi reagere på likt.