UD beklager avlysning i Kina

UD har ikke mottatt noen begrunnelse for avlysningen av møtet med Lisbeth Berg-Hansen, men sier det er en unødvendig reaksjon dersom det har med Nobelprisen å gjøre.

Video Ragnhild Imerslund i sola utenfor UD

VIDEO: Utenriksdepartementet om avlysningen av møtet i Kina.

Anders Magnus, Beijing
Foto: NRK

– I den grad at det settes i sammenheng med Nobelpris-tildelingen synes vi det er en unødvendig reaksjon, sier underdirektør i UD, Ragnhild Imerslund til NRK.

Les: Kineserne avlyser møte med norsk minister etter Nobel-utdeling

– Tar det til etterretning

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen landet i dag i Shanghai for å delta under Expo-utstillingen i byen. Hun skulle etter planen møte den kinesiske viseministeren for fiskeri- og havbruksspørsmål i Beijing onsdag. I dag opplyste kinesiske myndigheter at møtet er avlyst.

Ifølge Berg-Hansens følge i Kina, skal grunnen for avlysningen være Nobelprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo.

Berg-Hansen selv sier hun beklager at møtet er avlyst.

– Det var mange viktige punkter som skulle diskuteres på dette møtet, vi skulle blant annet diskutere ulovlig fiske - og møtet skulle være utgangspunktet for en verdensomfattende lovregulering. Her skulle vi også diskutere problemer med utkast (kasting av fisk uten verdi fra båter, journ. anm.)

– Er du skuffet?

– Jeg tar det til etterretning, sier hun til NRK.

– Må ta innover seg at det er en uavhengig komité

Utenriksdepartementet opplyser at dette er det første møtet som blir avlyst, og at de er svært opptatt av at de gode forbindelsene og kontakten med Kina videreføres.

– Vi har også understreket overfor kinesiske myndigheter at Nobelprisen ikke er fra norske myndigheter, men fra en uavhengig Nobelkomité. Vi mener det er viktig at kineserne tar dette innover seg og at det ikke påvirker det gode bilaterale forholdet som eksisterer mellom de to landene, sier Imerslund.

Hun opplyser om at UD har fortløpende kontakt med kinesiske myndigheter.