Mangeårig medlem av Nobelkomiteen: – Forferdelig arrogant av Lundestad

Sissel Rønbeck har sittet som medlem av Nobelkomiteen i 17 år. Hun er ikke overrasket over helgens utspill fra Geir Lundestad – men reagerer kraftig, og mener han tar oppmerksomheten bort fra fredsprisvinnerne.

Nobelkomiteen 2009

Sissel Rønbeck, nummer to fra venstre, har lang erfaring som medlem i Nobelkomiteen og mener Geir Lundestads utspill er uhørte. Her er Rønbeck sammen med resten av komiteen i 2009: Inger-Marie Ytterhorn (f.v.), Sissel Rønbeck, Kaci Kullmann Five, Thorbjørn Jagland, Geir Lundestad (komiteens sekretær) og Ågot Valle.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Jeg synes det er uhørt å så bevisst rette oppmerksomheten mot Nobelinstituttets leder (Lundestad, red.anm.) og komiteens medlemmer på et tidspunkt hvor all oppmerksomhet burde vært rettet mot to mennesker som har risikert livet i en kamp som er viktig for freden, sier Rønbeck til NRK.

Hennes reaksjon på Lundestads utspill kommer samme dag som årets to fredsprisvinnere, Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai, ankommer Norge.

Tirsdag begynner deres offisielle Nobel-program, og onsdag står de i Oslo rådhus for å motta Nobels fredspris for 2014.

Verdens øyne er rettet mot Norge og fredsprisvinnerne. Men i Norge har debatten de siste dagene dreid seg om Nobelkomiteen og dens medlemmer.

Årsaken er at Geir Lundestad, avtroppende direktør ved Nobelinstituttet og sekretær i Nobelkomiteen, i helgen tok et kraftig oppgjør med komiteen.

– Har ikke gått så verst

Mangeårig medlem av Nobelkomiteen Sissel Rønbeck

– Det er mildt talt spesielt at Nobelkomiteens sekretær forsøker å belære Stortinget, sier Sissel Rønbeck om Geir Lundestads uttalelser om Nobelkomiteens sammensetting.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Rønbeck, som var medlem av Nobelkomiteen i 17 år, først fra 1994–1995 og deretter fra 1997-2011, og som også har vært mangeårig stortingsrepresentant og statsråd for Arbeiderpartiet i flere regjeringer, deriblant under nåværende Nobelkomité-leder Thorbjørn Jaglands ledelse, sier hun ikke ble overrasket over at Lundestad kom med utspillene.

– Hvorfor jeg ikke ble overrasket? Fordi jeg har sittet i den komiteen, som er en tett komité, og med den sekretæren i såpass mange år, svarer hun.

I et intervju med Aftenposten kom Lundestad med tre konklusjoner når det gjelder sammensettingen av Nobelkomiteen:

  • Tidligere stats- og utenriksministre bør ikke sitte i komiteen
  • Utenlandske medlemmer av komiteen er ingen god idé
  • Stortinget har gjort en for dårlig jobb når det gjelder utvelgelse av komitémedlemmene – hvor Lundestad la til at medlemmene må kunne snakke engelsk godt

Er du enig i prinsippene Lundestad trekker frem her?

– Jeg føler ikke behov for å forholde meg så mye til hans prinsipper. Jeg konstaterer at komiteen slik den har vært sammensatt gjennom mange år, inklusiv de årene herr Lundestad har vært sekretær, har gjort en jobb som har ført til at prisen har fått stadig større prestisje og er den mest prestisjefulle prisen i verden. Da vil jeg si at det ikke har gått så verst, sier Sissel Rønbeck.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tawakkul Karman på Nobelkonserten i 2011, sammen med Sissel Rønbeck og Thorbjørn Jagland

Sissel Rønbeck (t.v.) var til stede på Nobelkonserten i 2011, hennes siste år som medlem av Nobelkomiteen. Her er hun sammen med prisvinner Tawakkul Karman, som vinker til publikum, og Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland (t.h.).

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Spesielt at han forsøker å belære Stortinget

Det er partienes oppslutning på Stortinget som avgjør sammensettingen av Nobelkomiteen, og det er Stortinget som velger medlemmene av komiteen.

Formelt er det Stortingets valgkomité som innstiller medlemmer av Nobelkomiteen til Stortinget. Det skjer etter forslag fra partienes stortingsgrupper, etter at komitéplassene er blitt fordelt etter et matematisk prinsipp, hvor det enkelte partis stortingsrepresentanter ses i forhold til antall komitémedlemmer.

Rønbeck reagerer på at Lundestad kritiserer Stortingets evne til å velge gode nok medlemmer av Nobelkomiteen.

– Jeg oppfatter dette først og fremst politisk. Som tidligere stortingsrepresentant gjennom mange år, synes jeg det er mildt talt spesielt at Nobelkomiteens sekretær forsøker å belære Stortinget. Det er forferdelig arrogant. Det er noe Stortinget ikke bør finne seg i, sier Rønbeck.

Lundestad er jo en som har vært tett på Nobel-prosessen i 25 år. Har han ikke da en kunnskap som gjør at man bør lytte til ham?

– Stortinget er godt informert og har mange å lytte til som har vært på innsiden i mange år. Har de behov for råd fra Lundestad, kan de spørre ham, sier Rønbeck.

Lundestad har vært direktør ved Nobelinstituttet og sekretær i Nobelkomiteen siden 1990 og går av til nyttår.

Kailash Satyarthi

Både Geir Lundestad (ytterst til venstre) og Thorbjørn Jagland (t.h.) møtte opp på Gardermoen i dag for å ta imot en av årets fredsprisvinnere, indiske Kailash Satyarthi.

Foto: Helge Carlsen / NRK