Hopp til innhold

Norge valgt av Nobel til fredsprisen

Alfred Nobels vilje var at Norge skulle dele ut fredsprisen. Men ingen vet hvorfor han delte prisene mellom Norge og Sverige, og hvorfor fredsprisen havnet her.

Alfred Nobels testamente
Foto: Scanpix

Nobels fredspris er en av svært mange internasjonale fredspriser. Nobels fredspris blir imidlertid betraktet som den mest ærefulle og prestisjefylte av alle fredsprisene.

Den deles ut av Den norske Nobelkomite etter retningslinjer som er fastsatt i Alfred Nobels testamente, datert 27. november 1897.

Det var der Alfred Nobel fastslo at mesteparten av hans store formue skulle avsettes til et fond for utdeling av ærespriser i fysikk, kjemi, medisin eller fysiologi, litteratur og fred. Innholdet i testamentet ble kjent etter hans død.

Den første fredsprisen ble delt ut i 1901. Fredsprisen deles ut i Norge, de andre i Sverige. Det er aldri blitt helt klart hvorfor Alfred Nobel ville at fredsprisen skulle deles ut i Norge.

Det kan være flere grunner.

Færre militære tradisjoner

For det første er det mye som tyder på at den østerrikske forfatteren og fredsaktivisten Bertha von Suttner, som selv fikk fredsprisen i 1905, inspirerte Alfred Nobel til å gi også en pris for fredsarbeid.

Norge var på den tiden mer engasjert enn Sverige i internasjonalt fredsarbeid , bl.a. i Den interparlamentariske union og dens arbeid for konfliktsløsning gjennom mekling og voldgift.

Norge var i union med Sverige, og Nobel kan ha funnet det rimelig at Norge da fikk ansvar for en av Nobelprisene, og da kan fredsprisen ha virket som det mest naturlige.

Norge hadde også færre militære tradisjoner enn Sverige.

Bjørnstjerne Bjørnson

Bjørnstjerne Bjørnson var en av Nobelkomiteens første medlemmer.

Foto: / Scanpix

Det er også mulig at Alfred Nobel kan ha fått et positivt inntrykk av Norge gjennom begeistringen for norsk litteratur, særlig Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen.

Det samme positive inntrykket av Norge kan Nobel ha fått gjennom hans sekretærs kone, som var norsk, og som Alfred Nobel hadde et svært godt inntrykk av. Bjørnson ble for øvrig medlem av den aller første norske Nobelkomiteen.

Strid om testamente

Stortinget aksepterte i april 1897 oppdraget med å ta ansvar for fredsprisen, og den første Nobelkomiteen så dagens lys det samme året.

På grunn av strid i Sverige om Nobels testamente gikk det noen år før Nobelkomiteen kunne begynne sitt arbeid og den første Nobels fredspris kunne deles. ut

Nobelkomiteen het lenge Det norske Stortings Nobelkomite. For å markere en uavhengighet av Stortinget ble navnet senere endret til Den norske Nobelkomite.

Det er imidlertid fortsatt Stortinget som velger medlemmene av Nobelkomiteen.