Hopp til innhold

Sykmeldt komitémedlem ville ikke stemt for fredsprisen til EU

EU ble tildelt fredsprisen det året Nobelkomiteen for første gang på mange år var uten EU-motstandere.

Ågot Valle

SV-veteran og EU-motstander Ågot Valle har vært sykmeldt det siste året og har dermed ikke vært med i diskusjonen det året Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Den klare EU-motstanderen Ågot Valle (SV) er er sykmeldt og er derfor i år blitt erstattet av tidligere biskop Gunnar Stålsett (Sp) i Nobelkomiteen.

Tildelingen av Nobels fredspris for 2012 til EU har vakt sterke reaksjoner, ikke minst i nei-landet Norge.

Ågot Valle, som er tidligere nestleder i Nei til EU, har vært medlem av Nobelkomiteen siden 2009, men har det siste året vært sykmeldt.

EU-motstanderen er sykmeldt

Hennes mann sier til Aftenposten at hun ikke ville ha stemt for en tildeling av fredsprisen til EU dersom hun hadde deltatt i år.

– Hun kan siteres på at hun ikke ville ha gått inn for dette, sier Yngve Seterås.

Valle ønsker ikke å utdype dette overfor NRK.

– På grunn av langvarig sykdom har jeg ikke vært på møter der på ett år, siden forrige tildeling. Så jeg har ingenting med denne prisen å gjøre, sier Valle til NRK via sin mann.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nobelkomiteen 2009

Ågot Valle ble valgt inn i Nobelkomiteen i 2009. Her er hun sammen med resten av komiteen i 2009: Inger-Marie Ytterhorn (f.v.), Sissel Rønbeck, Kaci Kullmann Five, Thorbjørn Jagland (leder) og Geir Lundestad (sekretær).

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Forlot komiteen i protest

Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland sa etter tildelingen i dag at det hadde vært en enstemmig komité som hadde gått inn for EU i år, og at det ikke hadde vært vanskelig å bli enige om det.

SV-politiker Oddny Miljeteig har fredag vært kritisk til Jagland og at EU får prisen mens Valle er sykmeldt.

– Jeg må forholde meg til den komiteen som Stortinget har valgt, og den komiteen har altså ønsket å gjøre dette, sier Jagland til NRK, til sitt forsvar.

EU har ikke vært diskutert mye i tre tidligere årene Jagland har ledet komiteen, ifølge komitélederen selv.

– Da har vi egentlig ikke diskutert dette så nøye, fordi det ikke har vært den foranledningen som vi nå har, og som vi nå er nødt til å se på: Nemlig at man skal se på det siste året, forklarer Jagland.

Komiteen har ønsket å gi EU prisen etter et år da det har skjedd en utvikling på Balkan, i tillegg til at de har vektlagt de lengre, historiske linjene.

– Nå har man selvfølgelig anledning til å ha et større perspektiv, men det kan ikke være slik at man skal være helt blank på det siste året for å velge ut en prisvinner.

(Saken fortsetter under videoen)

Jagland svarer på kritikk fra SV-representant av tildelingen av Nobels fredspris til EU mens EU-motstander Ågot Valle har vært sykmeldt.

Jagland svarer på kritikk fra SV-representant

Uenige noen ganger

Selv om det hører til sjeldenhetene, har Nobelkomiteen priser bak seg der det har vært uenighet i komiteen om vinneren.

I 1936, da pasifisten Carl von Ossietzky fikk fredsprisen, lot to av komiteens medlemmer, daværende utenriksminister Halvdan Koht og tidligere stats- og utenriksminister Johan Ludwig Mowinckel, være å møte da komiteen hadde sitt avgjørende møte.

Koht fryktet reaksjonen fra Hitler overfor Norge dersom en komité med utenriksministeren som medlem ga prisen til Ossietzky. Mowinckel sa at han ikke delte Kohts syn, men når Koht valgte ikke å møte opp, ville heller ikke han gjøre det. Begge ble skiftet ut ved neste gangs valg av komitemedlemmer

I 1973, da Henry Kissinger og Le Duc Tho ble utropt som vinnere, gikk to av komiteens medlemmer, Einar Hovdhaugen og Helge Rognlien ut.

De to var mot avgjørelsen til komitéflertallet, men grunnen til at de gikk ut av komiteen, var en protest mot at komitélederen utad ga inntrykk av enighet i komiteen. Komiteen oppgir aldri om det har vært dissens, men de reagerte på måten leder Aase Lionæs hadde ordlagt seg om enighet på.

I 1994, da Arafat, Peres og Rabin, delte prisen, valgte Kåre Kistiansen å forlate Nobelkomiteen i protest.