Tragedie i haukereiret

Mange farer lurer selv for rovfugler. Av og til er ivrige og dyktige foreldre maktesløse.

Spurvehauk
Foto: Tandrup Naturfilm/DR-TV

Et par spurvehauker har mye å gjøre og å passe på når fire unger skal vokse seg store og flyvedyktige.

Det skal ikke ha det for varmt, men heller ikke for kaldt. De skal få nok mat og beskyttes mot farer i naturen.

Ansvarsfordelingen mellom mor og far er klar. Far jakter og varsler mor med kraftige skrik. Mor henter byttet og mater de små håpefulle.

Ungene reiret vokser og det nærmer seg snart tid for å prøve vingene. Sorgen og fortvilelsen er stor når det ikke går som forventet...

Se historien om spurvehaukfamilien i NRK-Nett-tv:

Tragisk slutt for spurvehaukfamilien

 

Les mer om spurvehauken  hos Nettverk for miljølære.

Klippet er hentet fra den danske serien «Krumt nebb og skarpe klør» som lar oss komme tett på en rekke rovfugler. Programmene gir også gode tips om hvordan fange de mektige fuglene med kamera.

Se programmene i NRK Nett-tv:

Om hønsehauk, havørn og vandrefalk: Krumt nebb og skarpe klør 1

Om kongeørn, tårnfalk og musvåk: Krumt nebb og skarpe klør 2

Om spurvehauk, enghauk og glente: Tragisk slutt for spurvehaukfamilien