Dverggåsa kan dø ut

Dverggåsa kan forsvinne fra norsk fauna. Kun 30 fugler kom for å hekke i år. 

Dverggåsa Imre
Foto: Morten Ekker/DN

Tilbakegangen for den utrydningstruede dverggåsa fortsetter altså. I år er det observert 30 prosent færre fugler enn i fjor.

Kun 30 fugler, hvorav 12 etablerte par, dukket opp i mai.

Tilbakegangen kommer selv om det har vært jobbet for å berge den kritisk truede arten.

På listen over kritisk truede arter 

Dverggåsa er den eneste hekkefuglen på listen over globalt truede dyrearter.

I rødlisten som kom i fjor høst, har dverggåsa status som kritisk truet.

Den såkalte Fennoskandiske bestanden som tidligere hadde vid hekkeutbredelse over hele Nordkalotten, har nå bare kjente hekkeforekomster i Finnmark, skriver Direktoratet for naturforvaltning på sin nettside.

Overvåket siden 90-tallet

Norsk ornitologisk forening har i sitt dverggåsprosjekt, overvåket har dverggåsa systematisk på vår- og høsttrekk siden tidlig på 1990-tallet.

Bestandsutviklingen har gradvis gått i nedoverbakke, men etter 2001 har bestanden vært svært stabil; vel 40 dverggjess har hver vår dukket i Stabbursnes naturreservat i Porsanger.

Det er satt i verk flere bevaringstiltak langs trekkruta fra overvintringsområdet mellom Tyrkia og Hellas til hekkeområdene i Finnmark. Men altså uten resultat.

EU-prosjekt for å redde gåsa

EU-prosjekt er satt i gang for å forsøke på å redde dverggåsa, og Norge deltar i arbeidet.

Årets overvåking i hekkeområdene gjøres av finske forskere. Overvåkningen viser at et flertall av de tolv dverggåsparene så langt har lykkes med hekkingen og har fått unger.