Hopp til innhold

– Villaksen er fremdeles truet

Oppdrettsnæringen er fremdeles en trussel for villaksen, mener Norsk institutt for naturforskning.

Stordalselva
Foto: May Hamnes

Nettmøte om oppdrettslaks og villaks:

Det rømmer færre oppdrettsfisk nå enn på 1990-tallet, men fremdeles rømmer det mye fisk. 300 000 oppdrettslaks rømte fra norske oppdrettsanlegg i fjor. I tillegg kommer vel 300 000 oppdrettsørret. Gjenomsnittlig er hver femte laks i elvene en rømt oppdrettslaks, viser tallene for perioden 1989-2007.

Fiskeri- og kystdepartementet tar problemet på alvor, men forbereder likevel en utvidelse av antall oppdrettsanlegg.

Departementets nullvisjon

Myndighetene og oppdrettsnæringen ser på rømning som en stor miljøutfordring og de har laget seg en plan for å komme rømningen til livs. De har som mål at det ikke skal rømme en eneste fisk, de har laget en nullvisjon.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Vi jobber kontinuerlig med forbedringer. Og ny forskning og nye metoder fører stadig til forbedringer, sier seniorrådgiver Rune Bildeng i Fiskeri- og kystdepartementet.

– Vi jobber hele tiden med å forbedre regelverket slik at en skal komme stadig nærmere en nullvisjon.

Derfor ser ikke Rune Bildeng at det er noe som står i veien for å vurdere en videre vekst neste år.

– Bør ikke få nye konsesjoner

Rømningstallene har vært stabile over flere tiår. I snitt har cirka 500 000 fisk rømt hvert år. Det er omtrent like mange oppdrettsfisk som antallet villaks som går opp norske elver hvert år.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i en årrekke forsket på hva som skjer med villaksen når det hvert år kommer store mengder oppdrettslaks i elvene. (Video):

Odd Terje Sandlund
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Forskningssjef Odd Terje Sandlund mener at rømningstallene må kraftig ned om en skal ha sunne og levedyktige villaksstammer fremover.

Oppdrettsnæringa bør ikke få nye konsesjoner før deres egen nullvisjon i forhold til rømning er oppnådd.

Odd Terje Sandlund, forskningssjef NINA

– Før næringen utvider må de få kontroll på rømningsproblematikken, sier Sandlund.

– Myndighetene har ikke kontroll

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) krever full stopp i tildelingen.

– Jeg ser ikke at en har fått kontroll på rømningen, sier informasjonssjef Espen Farstad.

– Det må bli full stopp i utdeling av nye konsesjoner.

Se også: Lakselus som tåler luse-middel (video):

Janne Sollie
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.