Tora Voll Dombu

Tora Voll Dombu på landsstevnet til NBU i Surnadal.

Foto: Terje Reite / NRK

– Norge trenger en motvekt mot sentraliseringen

SURNADAL (NRK): Nyvalgt leder i Norges Bygdeungdomslag Tora Voll Dombu (24) smiler når hun ser ut over leirområdet til landsstevnet i NBU. Det er sol fra nesten skyfri himmel og tretti graders sommervarme. Organisasjonen vil gjøre bygda til et bra, artig og trygt sted å bo.

Ute på leirplassen har en gjeng rogalendinger fylt opp det oppblåsbare badebassenget med vann. Det er plass til hele gjengen oppi. Og organisasjonen kaller seg for Norges største og beste vennegjeng.

Hun er ny som leder men kjenner organisasjonen og mange av de over 7600 medlemmene godt. Og nå fryder hun seg over et suksessfylt gjennomført landsstevne i Surnadal.

Tora Voll Dombu

Tora Voll Dombu (24) ble valgt til ny leder i Norges Bygdeungdomslag på årsmøteforhandlingene i Surnadal.

Foto: Terje Reite / NRK

– Fra et slikt landsstevne får vi så mange minner, så mange nye venner, det er sommerens vakreste eventyr, mange som er her får dette som sin eneste ferie, og med dette været så har vi hatt en helt fantastisk uke her i Surnadal, sier den nyvalgte lederen.

Trønder i lederstolen

Tora Voll Dombu er 24 år, er fra Meldal i Trøndelag. Til daglig studerer hun samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun har vært med i Norges Bygdeungdomslag i 8 år, og har erfaringer både fra lokallag og fylkeslag. Samtidig har hun vært sterkt engasjert i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Nå har Norges Bygdeungdomslag lagt bak seg seks dager i Surnadal med sol fra skyfri himmel og tretti varmegrader. Det har vært tevlinger, bygdefester, rå stemning på konserter og landsmøteforhandlinger.

– Vi har opplevd et glansbilde av denne organisasjonen, med steikende sol og bare glade mennesker. Men om det hadde vært 10 grader og plaskregn så hadde denne gjengen som er her smilt og hatt det like fint.

Norges Bygdeungdomslag har tatt store deler av Surnadal i bruk. På travbanen er det rigget et stort festivalområde. Og rundt omkring i bygda, på idrettsplassen, på parkeringsplasser og gressplener foregår det mange forskjellige aktiviteter.

– Tevlingene har alltid vært svært viktige. Vi feirer 70 år og har kikket på historien. I starten var tevlingene en arena for læring. Og mange av tevlingene har hatt røtter i landbruket. Noen har vært mer «husmor-rettet», med spekemat, borddekking og blomsterdekorasjoner. Noen kan se ut som en kuriositet i dag, men de har høy prestisje, og det har kommet nye tevlinger etter som årene har gått.

Staysman & Lazz

Staysman & Lazz ser ut til å ha fått en egen forkjærlighet for landsstevnene til Norges Bygdeungdomslag. De har spilt på landsstevnet flere år på rad.

Foto: Øyvind Alm / NBU

En politikk for bygdeungdommen

Norges Bygdeungdomslag har også et ideologisk eller bygdepolitisk ståsted. I formålsparagrafen heter det at organisasjonen skal fremme bygdenes og ungdommenes interesser.

Vi jobber politisk med dette. Men all den aktiviteten vi har er bygdepolitikk i praksis. Vi skaper aktivitet i Bygde-Norge og bedrer bygdenes kår gjennom dette.

– Men vi jobber direkte politisk også, gjennom kontakter med politikere. Vi tar en rolle der vi passer på at vedtak som blir gjort politisk er slik at det fortsatt skal være bra å være ung på bygda. Bygda skal være et reelt alternativ å bosette seg på.

– Hva er det ved samfunnsutviklingen som gjør dette viktig?

Sentraliseringsbølgen i Norge har gått i én retning, bortsett fra et lite skifte på syttitallet. Vi ønsker å være en motvekt mot dette. Og vi blir stadig flere. Medlemstallet øker ganske kraftig. Vi tar dette som et tegn på at Norge trenger sterke krefter som har tro på bygda.

– Snakker opp bygda

Tora Voll Dombu blir engasjert når hun snakker om livet på bygda. Og da er det ikke en museumsaktig konservering av bygdelivet hun ønsker. Hun ønsker rett og slett at norske bygder skal være gode å leve i, også for den som ønsker et moderne liv i vår tid.

Jeg snakker opp livet på bygda så ofte jeg kan. Livet på bygda er ikke bare idyll og solskinn, beitende kyr og fin natur. Prosjektet vårt handler om at bygda skal være et reelt alternativ når ungdom velger hvor de skal bosette seg. Det skal finnes jobber for alle grader og utdanning.

I det bildet som tegnes av den nye lederen i Norges Bygdeungdomslag er livet i Bygde-Norge satt under press. Folk flytter i økende grad til sentrale strøk, og ifølge Dombu bidrar det politiske flertallet til økt sentralisering.

– Regjeringen, med støtte i Stortinget, legger opp til økt sentralisering. En slik sentralisering går på tvers av vårt verdigrunnlag, og da må vi si fra om det.

Landsstemne Norges Bygdeungdomslag

Delegasjonen fra Rogaland har til og med tatt med seg båt til landsstevnet på Nordmøre.

Foto: Terje Reite / NRK

– Bygde-Norge satt under press

Hun trekker frem landbrukspolitikken til den nåværende regjeringen som noe som ikke er bra for Bygde-Norge, slik hun og organisasjonen ser det. Landbrukspolitikken av i dag er ikke egnet til å øke rekrutteringen til landbruket, sier hun.

– Men med moderne kommunikasjonsmidler så er bygda i høyeste grad et vitalt sted å bo. Det håper vi fortsatt at den skal være. Bygde-Norge skal ikke være noe museum. Det skal være rike samfunn som tar i bruk nye ideer, selv om vi driver med tradisjonsrike ting og er opptatt av tradisjoner.

Man skulle kanskje tro at en organisasjon som Norges Bygdeungdomslag ville stille seg steilt opp mot den store saken i Kommune-Norge for tiden, nemlig kommunereformen. Regjeringen har gang på gang uttalt at den ønsker større kommuner. Noen har valgt å slå seg sammen, men de fleste har sagt nei.

Steinkasting med høygaffel

Det er mange tevlinger under et landsstevne. Her er det steinkasting med høygaffel, eller egentlig med greip, som foregår.

Foto: Terje Reite / NRK

– Som organisasjon har vi ikke tatt stilling til om vi er for eller mot kommunesammenslåing. Ikke når det gjelder regionreformen heller. Men medlemmene diskuterer jo. Det viktige for oss er at de som blir berørt blir hørt i prosessene.

– Men er ikke små enheter et gode i seg selv?

Nei. Men de som bor i små kommuner må ha like gode kommunale tilbud som på større steder. Får man ikke til det selv, da blir man nødt til å samarbeide med nabokommunen eller slå seg sammen med nabokommunen. Vi er ikke prinsipielt imot kommunereformen.

– Fellesskap og inkludering

Den nyvalgte lederen beskriver bygdeungdomslaget som en stødig organisasjon med over 7500 medlemmer. Organisasjonen ønsker å være en del av frivilligheten for integrering og inkludering av mennesker som kommer til Norge i en urolig tid i verden.

Meldal BU

Ute på festivalområdet møter Tora delegasjonen fra hjembygda Meldal. Det er søstrene hennes, Siri og Mari Voll Dombu (foran) og Eva Sørløkk (bak).

Foto: Terje Reite / NRK

– Vi vil være med og skape gode, trygge fellesskap for ungdom. Vi tror dette er viktig for å hindre utenforskap og fremvekst av ekstreme holdninger. Vi skaper gjerne inkluderende, sosiale nettverk for ungdom som kommer til Norge. Det er asylmottak og flyktningbosetting i veldig mange distriktskommuner. Det er viktig at frivilligheten er sitt ansvar bevisst som en viktig del av det norske samfunnet. Alle som bor i Norge kan ta del i desse fellesskapene som frivilligheten representerer. Og dette ønsker vi å være med på.

Tora Voll Dombu snakker seg varm når hun tenker på hva hun og organisasjonen skal utrette i hennes tid som leder. For organisasjonen står for saker hun virkelig brenner for.

– Jeg har selv vokst opp i en bygd der tilbudene ikke kommer av seg selv, og der man må ta tak for å få ting til å skje. Når man gjør dette, og opplever at det går an å skape fine ting på plassen man bor, da gir dette grobunn for videre engasjement, sier hun.

Selv studerer hun nå samfunnsgeografi, et fag som handler om hvordan stedet man bor på påvirker og påvirkes av dem som bor der.

– Dette er «spot-on» i forhold til det som bygdeungdomslaget driver med. Vi ønsker å påvirke bygda vår til å bli et trygt, godt og artig sted å bo. Og er faringen jeg nå får i bygdeungdomslaget kan også være fin å koble på den utdanningen jeg holder på å ta, sier hun.

Tora Voll Dombu

Å være leder i Norges Bygdeungdomslag er et heltidsverv. Tora Voll Dombu regner ned å ta pause fra studiene i ledertiden.

Foto: Terje Reite / NRK