Står opp mot seksuell trakassering i akademia

#Metoo-kampanjen har ført til nye retningslinjer ved NTNU sier viserektor Annik Magerholm Fet i Ålesund. Håpet er at det skal bli lettere for studenter og ansatte å snakke om seksuell trakassering.

Viserektor og professor ved NTNU Ålesund, Annik Magerhold Fet

Viserektor og professor ved NTNU i Ålesund, Annik Magerholm Fet, synes den nylige kampanjen mot seksuell trakassering i akademia gjør en viktig jobb, og har satt i gang flere tiltak for elever og ansatte ved skolen.

Foto: Kristin Støylen / NTNU

«#Metooakademia» er det nyeste tilskuddet til den globale kampanjen mot seksuell trakassering. Høyskoler og Unitversiteter i hele landet bes nå om å ta opp kampen, og sette inn flere tiltak for både studenter og ansatte.

– Jeg synes det er bra at kampanjen setter søkelyset på problemet og gjør det enklere å snakke om seksuell trakassering, sier viserektor Annik Magerholm Fet ved NTNU i Ålesund.

Et mannsdominert miljø

Som følger av kampanjen sier Fet at de følger nye retningslinjer for å takle situasjonen på en skikkelig måte.

– Vi har selvfølgelig tatt opp dette internt i NTNU. Det er også laget prinsipp hvor vi blant annet snakker om nulltoleranse og lederansvar. Det er også viktig at studenter kan varsle på lik linje med ansatte, sier hun.

Ønsker å se handling

Marit Hovdal Moan, ansatt ved NTNU Ålesund startet kampanjen "#metooakademia"

Marit Hovdal Moan er ansatt ved NTNU i Trondheim og startet kampanjen mot seksuell trakassering i akademia. Nå ber hun flere høyskoler og universiteter henge seg på.

Foto: privat

Oppropet om seksuell trakassering i akademia ble først lansert av to ansatte ved NTNU i Trondheim. Som en av initiativtakerne synes Marit Hovdal Moan det er viktig at flere henger seg på kampanjen for å kartlegge omfanget av situasjonen.

– Det er viktig at særlig ledelsen ved universitetene og høyskolen henger seg på, og viser at dette også er et problem i akademia på lik linje med kampanjen i kultursektoren.

Selv om kampanjen har fått en del oppmerksomhet, mener Moan det er for lite underskrifter på de ønskede endringene og tilbakemeldinger om konkrete tiltak.

– Vi etterspør konkret handling og ikke bare ord. Nå har vi mellom 350 og 400 underskrifter, noe som er for lite, sier hun.

Mener studentene må bli bedre informert

Leder for studentparlamentet i Ålesund og Studenttinget på NTNU i Ålesund, Gjermund Kvermo Langset, mener studentene må bli enda bedre informert om hvordan de skal takle en slik hendelse.

Leder for studenttinget ved NTNU Ålesund, Gjermund Kvernmo Langset

Gjermund Kvernmo Langset er leder for studentparlamentet i Ålesund, og studenttinget ved NTNU Ålesund. Han mener det må enda mer tiltak til for studentene.

Foto: Sunniva Lien Rekstad / Studentparlamentet

– Det må være tydeligere opplysning og bedre varslingsrutiner. Vi har nylig fått et studentombud på NTNU med en uavhengig person som skal bistå studenter i denne typen situasjoner. Så det skjer ting, men det er helt klart rom for forbedringer, sier han.

Langset sier han ikke har hørt om noen konkrete hendelser i kjølvannet av kampanjen, men at det helt klart kan være store mørketall.

– Det er en stor maktforskjell mellom studenter og forelesere, så det er potensial for at slike situasjoner kan oppstå. Nå er det viktig å få klarhet og informasjon rundt saken, så man vet hvordan man skal jobbe med det fremover.