Millionoppussing på Runde Fyr

Bygningane på Runde Fyr i Herøy skal pussast opp for millionar dei neste åra, og skal framstå som skinande nye til 250-årsjubileet til fyret i 2017. Berre i år skal det brukast 2,8 millionar kroner.

Runde Fyr, det vil seie bygningane ved fyret skal pussast opp for millionar dei neste åra.

Oddbjørg Remøy er ein av entusiastane som er glade for at bygga ved Runde Fyr no vert pussa opp. Foto/redigering: ARNE FLATIN.

Kystverket har fått tilskot til å halde ved like fyrbygga i fylket, blant anna på Runde. I år skal det altså brukast nesten tre millionar kroner. Eit norsk firma med tre fagarbeidarar frå Litauen står for jobben.

Viktig kystkultur

Oddbjørg Remøy er kontaktperson for Turistforeininga som leiger bygga på Runde og er ofte på fyret for å snakke med hyttevertane. Ho trur at turistforeininga sin bruk av bygga er viktig for å få fram denne delen av kystkulturen.

Det er mykje arbeid som skal gjerast på bygga ved fyret, ikkje minst skal alle vindauga renoverast.

Nokre av bygga ved Runde Fyr

Nokre av bygga ved Runde Fyr.

Foto: Arne Flatin / NRK

Med svenskekongen på veggen

Bygga, som no vert pussa opp, er frå 1826 og har svenskekongen Carl Johan den 14. på veggen, men det er snart 250 år sidan Runde Fyr vart etablert og fyrentusiast Oddbjørg ser fram til jubileum om tre år.

Det noverande fyret vart renovert for nokre år sidan, så det er dei tilhøyrande bygga som skal pussast opp no.

Siste video/lyd

Dei tre siste åra har meir enn 450 alvorleg psykisk sjuke kome seg inn i arbeidslivet.
Dette skjer etter eit aktivt samarbeid mellom NAV og helsevesenet.
Ein ny forskingsrapport viser at pasientane blir friskare av å jobbe.
Ein rakett er kanskje det som skal til for å gjere skuleelevar interesserte i naturfag. 
Elevar på Gjermundnes i Vestnes har utvikla ein rakett som skal få barn og unge til å bli i fyr og flamme.
Nokre som er glade i å boltre seg på kjøkenet er elevane ved Borgund vidaregåande i Ålesund. Dei elskar å bake - og å smake.