Hopp til innhold

Kritiserer ny krisepakke til idretten: – Kan få alvorlige konsekvenser

Idretts-Norge er skuffet over kulturdepartementets nye stimuleringsordning. Nå får ikke idrettslag lenger dekt tapte inntekter på arrangementer som må avlyses på grunn av koronarestriksjoner.

Molde HK Elite

TAPER PENGER: Molde Elite er bare en av dem som taper mye på å ikke få gjennomført arrangementer.

Foto: Roar Strøm / NRK

Molde håndballklubb er bare en av mange idrettslag og klubber over hele landet som er i opprør over den nye stimuleringsordningen for frivillighet og idrett.

– Vi er veldig skuffa over pakken. At vi ikke får dekt tapte inntekter på avlyste turneringer er nok det mest alvorlige for norsk idrett, sier Per Gjerde, styreleder i Molde HK Elite.

I de tidligere krisepakkene fra regjeringen har kompensasjonen for avlyste arrangement vært en stor del av støtten for idrett i Norge.

Gjerde antar at endringen vil gi et tap på én million kroner for klubben.

Per Gjerde, styreleiar i Molde HK Elite

Styreleder i Molde HK Elite, Per Gjerde, er ikke fornøyd med krisepakken.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Vi skal klare oss gjennom dette, men for alle de som er avhengig av turneringer, fotballskoler og håndballskoler, så er dette alvorlig for norsk idrett.

Han mener at idretten har gjennom hele pandemien vært tydelig på hvordan de er organisert og hva som skal til for at inntekter kommer inn. Nå føler de at de ikke blir hørt.

– For barn og unge og toppklubber så vil dette få alvorlige konsekvenser økonomisk. De må redusere aktivitet eller i verste fall kan det gå så langt at klubbene ikke kan arrangere idrett.

Viktig inntekt for mange

Roar Lervik, organisasjonssjef i Møre og Romsdal idrettskrets, sier det er ulikt hvor mye enkelte klubber trenger de pengene, men at for enkelte kan det være hele grunnlaget for videre drift.

Roar Lervik, organisasjonssjef, Møre og Romsdal idrettskrets.

Roar Lervik er i håp om at samtaler med kulturdepartementet kan endre ordningen.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Mange bruker sånne store arrangement som en engangssak i løpet av året. Det er det de tjener penger på og nå mister de inntektene sine. Det kan få alvorlige konsekvenser for en del av idrettslagene, sier han og legger til:

– De har ikke penger å leve av, og da må man legge inn årene og ikke drive aktivitet mer. Vi synes dette er en veldig dårlig ordning for breddeidretten.

Vil lytte til innspill

I en e-post til NRK, skriver statssekretær Emma Lind at stimuleringsordningen ikke kompenserer inntektsbortfall på samme måte som kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet i 2020 gjorde.

– Den nye stimuleringsordningen for frivillighetssektoren er innrettet for å dekke økte kostnader som følge av koronarestriksjoner. Den skal stimulere til den aktiviteten som er mulig å gjennomføre ved å dekke merkostnader. Og denne innretningen har vært kjent for organisasjonene ettersom ordningene var på høring i januar.

Videre skriver Lind at hun forstår at situasjonen er utfordrende og opplyser at departementet vil jobbe for å finne løsninger, slik at klubbene kan holde hjulene i gang.

– Vi jobber med å se på hvilke nødvendige justeringer vi eventuelt må forsøke å få til i ordningene. Vi vil lytte til alle innspill og forsøke å finne gode løsninger, slik Kulturdepartementet har gjort hele veien.