Kjønnsdelt i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal har eitt av dei mest kjønnsdelte arbeidsmarknadane i landet, viser eit nytt oversyn frå Statistisk sentralbyrå, SSB. Saman med Rogaland og Sogn og Fjordane utgjer kvinner nærmare 75 prosent av dei sysselsette i offentleg sektor. Ei av årsakene er at det på Vestlandet, og særleg i Rogaland, er ein mannsdominert oljeindustri.

Sørlandet sykehus
Foto: Morten Rosenvinge / NRK