Hopp til innhold

Her kan du få hjelp

Fleire kyrkjer i Møre og Romsdal er opne for dei som treng å samlast etter tragedien i Oslo og på Utøya. Om du treng nokon å snakke med opnar også Møre og Romsdal Røde Kors dørene.

Molde domkirke open etter tragedien på Utøya og i Oslo
Foto: Tore Ellingseter / NRK

- Vi vil tilby ein stad å vere, for å gjere noko enkelt og kvardagsleg saman, fortel styreleiar i Møre og Romsdal Røde Kors Bitten Linge.

- Det viktigaste vi kan gjere er å lytte

Styret har oppmoda alle lokallagsforeiningar til å ta imot besøk av folk som vil snakke ut om terrorhandlingane i Oslo og på Utøya.

- Vi har kontakta alle lokallagsforeiningane i Møre og Romsdal, og fått tilbakemelding frå mange om at dei er budd på å opne dørene for folk.

Minnemarkering utenfor Domkirken i Oslo.

Mange menneske hadde laurdag teke turen til Oslo Domkirke for å tenne eit lys eller legge ned blomster.

Foto: Morten Holm / Scanpix
Politiet heldt fram arbeidet etter massakren på Utøya også laurdag kveld.

Politiet heldt fram arbeidet etter massakren på Utøya også laurdag kveld

Foto: Teigen, Trond Reidar / SCANPIX
Gjerningsmann Utøya

Den sikta heldt på med skytinga i 1 time før politiet pågreip han.

Foto: Marius Arnesen / NRK
Peter Linge Hessen

Peter Linge Hessen frå Ålesund klarte å kome seg ut i vatnet etter at han hadde gøymd seg i skogen i over ein time.

Foto: Privat
Gudny Fagerhol, ordførar i Ørsta.

Ordføraren i Ørsta, Gudny Fagerhol (Ap), har med stor sorg tatt imot bodskapen om at eit av medlemmene i Ørsta AUF er sakna.

Foto: Frode Berg / NRK
Ronny Blomvik

Ordførar, Ronny Blomvik, i Sula seier kommunens kriseleiing er klare for å ta vare på folk.

Foto: Trond Vestre / NRK

Fleire stadar i landet har Røde Kors opne hus. Linge seier det viktigaste dei kan gjere er å lytte.

- Folk kan fortelje oppatt og oppatt om vanskelege ting. Det er terapi for dei.

Ta kontakt med Møre og Romsdal Røde Kors:

70 160804 / 70160808
Styreleiar Bitten Linge: 986 77 584

Dagleg leiar Tore Nedregård: 948 73 471

Samtlege av Røde Kors sine lokalforeiningar har vore i kontakt med kommunane og tilbydd dei hjelp i omsorgsarbeidet det vil vere behov for framover.

Opne kyrkjer

Også mange kyrkjer i fylket opner dørene for dei som har behov for å snakke eller berre vere saman med andre i sorga.

Kristiansund kommune opnar for at folk kan kontakte krisegruppa ved å ringe til legevakta.

Nummeret er: 71121360

Domprost Harald Sunde er leiar av Molde kommune si omsorgsgruppe, som er tilgjengelig for pårørande eller andre som bur eller oppheld seg i Molde. Domprosten formidlar kontakt med aktuelle ressurspersonar i omsorgsgruppa.

Harald Sunde: 452 65 257

Kriseteamet i Ålesund kommune er tilgjengelege for dei som har behov for støtte.

Nummeret er: 99382655

Sakna frå Ørsta og Sula

Eit medlem av Ørsta Arbeidarparti er sakna etter tragedien på Utøya . For dei som er råka etter ugjerningane har Ørsta kommune oppretta eit telefonnummer der ein kan nå kommunen sin beredskapsorganisasjon.

Nummeret er: 994 14 841

Ein mann i midten av 20-åra frå Sula er også sakna. Personar i Sula som har behov for hjelp i samband med ugjerningane, kan kontakte kommunen si omsorgsgruppe.

Kvardagar: 08.00 - 15.30: 70199100
Kveld: 15.30 - 22.00: 95830710

Politiet sitt pårørandenummer er:

815 02 800