Hopp til innhold

Eventyrlig verdiskaping på Nyhamna

Gassproduksjonen fra Ormen lange-anlegget på Nyhamna i Aukra har gitt 325 milliarder kroner til fellesskapet siden starten for 10 år siden. I dag fikk olje- og energiministeren oppleve pengemaskinen som skal skape verdier i mange 10-år framover.

Olje- og energiminister på Nyhamna

Nyhamna i Aukra bygges ut for å ta ut mer av gassen fra Ormen Lange, og med nye Polarled også gass fra andre felt.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Dette er ingeniørkunst, sier en imponert statsråd Terje Søviknes, der han blir vist rundt på Nyhamna som utbygges for å bli et framtidig gassknutepunkt i Norge.

– Nyhamna er verdiskaping som har tjent oss godt og som i tiåra framover skal gi oss store inntekter til fellesskapet og det betyr ekstremt mye for velferden vår. Statlige inntekter av Ormen lange-gassen til nå tilsvarer 20 årsbudsjett for politiet alene.

Terje Søviknes er opptatt av å formidle at olje og gass er årsaken til at vi kan opprettholde velferden vår med barnehager, skoler, omsorg og samferdsel og alt det vi omgir oss med.

Venter mange stor utbygginger

Statsråden er overbevist om at denne gigantutbygginga av våre ikke-fornybare energikilder ikke blir den siste.

Aukraordfører Bernhard Riksfjord og statsråd Terje Søviknes

Aukraordfører Bernhard Riksfjord (Ap) og olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) på Nyhamna tror gassknutepunktet vil ha mange 10-år framfor seg.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Jeg tror ikke det, sier Søviknes, fordi verden trenger mer energi. Sjøl om man tar hensyn til klimaet og Parisavtalen, så er alle scenarioer at man også i framtida skal ha olje og gass i verdens energimiks. Energibehovet øker og vi ønsker å flytte flere fra fattigdom og opp i levestandard, sier FrP-statsråden. Nei, vi skal produsere olje og gass i mange tiår framover.

Og her blir Nyhamna helt sentral som gassknutepunkt når nye Polarled-ledninga står klar og gass fra Aasta Hansteen også skal inn til Nyhamna. I dag produserer Nyhamna opptil 26 prosent av Englands energibehov og 22 millioner europeere er avhengig av gassen

Olje- og energiminister Terje Søviknes

Olje- og energiminister Terje Søviknes

Foto: Gunnar Sandvik

herfra.

Bunnen nådd

Statsråden tror vi har nådd bunnen og at det går mot lysere tider for ei petroleumsnæring som sliter tungt.

– Vi forventer i år at departementet får bortimot 10 planer for utbygging og drift, derav mange nye prosjekt. I går kom både Njård og Bauge-satsinga og flere kommer med Johan Castbergfeltet i Barentshavet som det største.