Hopp til innhold

Derfor får du ikke sove

Ifølge Folkehelseinstituttet har flere fått søvnproblemer i Norge det siste tiåret. Her er de vanligste årsakene til at folk sliter med søvnen.

søvn

FÅR IKKE SOVE: Både sykdom og psykiske plager kan være bakenforliggende årsaker til søvnvansker. Illustrasjonsfoto.

Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Folkehelseinstituttet rapporterer om at én av sju voksne har kroniske søvnvansker. Om lag én av tre har ukentlige søvnproblemer.

– Det er mange årsaker til at folk sliter med søvnen, både sykdom og psykiske plager kan være bakenforliggende årsaker, sier søvnforsker Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet.

Dette er de vanligste årsakene til at folk sliter med søvnen:

1. Bekymringer

Harald Hubros-Strøm

Harald Hrubos-Strøm er lege og søvnforsker ved Oslo Søvnsenter. Han er grunnlegger av selvhjelpstjenesten somnify.no og forfatter av boka «Sov godt – råd og øvelser for deg som drømmer om bedre søvn».

Foto: Sturlason / NRK

– Ved bekymringer i livet er gjerne søvnen det første som ryker, forklarer søvnforskeren.

Han forteller at søvnen er sensitiv og påvirkes lett av ulike livshendelser, for eksempel problemer i ekteskapet eller bekymringer for økonomi og jobb.

– Uhensiktsmessige tanker kan påvirke søvnen, bekrefter Harald Hrubos-Strøm, lege og søvnforsker ved Oslo Søvnsenter.

2. Alder og hormoner

Søvn henger sammen med alder, og forekomsten av søvnvansker øker betydelig etter hvert som du blir eldre.

– Spesielt kvinner i overgangsalderen rammes av dårlig søvn. Dette skyldes hormonelle endringer. Den dypeste søvnen reduseres også når du blir eldre, noe som gjør at du gjerne våkner flere ganger om natten, opplyser Folkehelseinstituttets mann.

3. Skiftarbeid

Sivertsen ved Folkehelseinstituttet opplyser om at noen yrkesgrupper er mer utsatt enn andre.

– De som jobber skiftarbeid sliter i større grad med søvnvansker, og mens unge voksne i 20 og 30 årsalderen gjerne takler skift-/nattarbeid bra, blir søvnproblemene verre og verre med årene, påpeker han.

4. Elektronikk og skjerm

Søvnløs

VIRKER OPPKVIKKENDE: Det blå lyset fra skjermen undertrykker kroppens egen produksjon av hormonet melatonin. Illustrasjonsfoto.

Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– De siste årene har også bruken at elektronikk og skjermer økt betraktelig, og har bidratt til at spesielt unge sover mindre og dårligere enn før, sier Sivertsen.

Det blå lyset fra skjermen virker stimulerende og undertrykker kroppens egen produksjon av hormonet melatonin, som vi trenger for å falle i søvn.

5. Arvelig disposisjon

Ifølge Hrubos-Strøm reguleres søvnen vår av biologiske prosesser. Noen er derfor mer disponert for søvnproblemer enn andre og ved insomni spiller arv helt klart inn. Det er heller ikke tilfeldig at du som regel sover best i din egen seng.

– Når du sover i trygge omgivelser prioriterer hjernen sansesignaler fra kroppen. I mindre kjente omgivelser, som for eksempel den første natten på hotell, prioriteres i større grad sansesystemene som registrerer aktivitet utenfor kroppen.

6. Smerter i kroppen

Smerter

SMERTER: Både den fysiske helsen og smerter kan påvirke søvnkvaliteten din. Illustrasjonsfoto.

Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Både den fysiske helsen og smerter kan påvirke søvnkvaliteten din.

– Er du plaget av smerter, sier det seg selv at det er vanskelig å få sove godt, bemerker Sivertsen.

Opplevelsen av smerte er svært subjektiv, men psykologiske faktorer som motivasjon kan ha betydning for hvor mye smerte vi tåler.

7. Søvnsykdommer

Hrubos-Strøm forteller at de seks familiene av søvnsykdommer er insomni (søvnløshet), pusteforstyrrelser ved søvn, økt søvnbehov (for eksempel narkolepsi), døgnrytmeforstyrrelser, parasomnier (for eksempel søvngjengeri og nattskrekk) og søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser (for eksempel rastløse bein).

Ifølge søvnlegen er insomni den søvnsykdommen som rammer flest.

– Så mye som én av ti voksne har diagnosen kronisk insomni. Det er gjerne en glidende overgang fra innsovningsplager til diagnosen insomni, og mange synes det er vanskelig å vite når søvnproblemene har blitt så store at de ikke lenger kan håndteres på egen hånd, påpeker forskeren.

Han forteller at kan det være vanskelig å skille mellom søvnplager og søvnsykdom.

– Søvnsykdommer er en av grunnene til at folk flest sliter med å få sove. Fører det til at du fungerer dårlig på jobb og sosialt på grunn av søvnen, kan det være lurt å oppsøke lege, understreker søvnspesialisten.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)