Hopp til innhold

Vegvesenet brukte feil navn på vei – lover å skjerpe seg

Statens vegvesen brukte norsk navn som ikke er godkjent i stedet for godkjent kvensk eller samisk navn. Nå kryper de til korset. – Vi vil sette i gang arbeidet med å gi målestasjonene navn i tråd med reglene for stedsnavn.

E8 i Skibotndalen

Statens vegvesen har satt opp webkamera i Skibotndalen og tatt i bruk det norske navnet Gardeborgbakken. Det er et navn ingen i Skibotn kjenner, hevder kvenforeninga.

Foto: vegvesen.no

Det er to plasseringer for webkamera og målestasjoner på E8 i Skibotndalen som har fått et norsk navn som ikke er godkjent. Navnet er heller ikke velkjent i Skibotn, mener leder Leif Bjørnar Seppola i Skibotn kvenforening.

Webkameraene og målestasjonene er satt opp i forbindelse med prøveprosjektet «E8 Borealis». I tillegg til webkameraer er det satt opp værstasjon og trafikkregistreringspunkt øverst oppe i dalen.

Webkameraene, værstasjonen og trafikkregistreringspunktet er med på å gi trafikantene god oversikt over trafikken, sier Ingunn Tove Arctander Jakola. Hun er seksjonssjef i Statens vegvesen Transport og samfunn.

Kameraene forteller også hvordan kjøreforholdene på E8 mellom Skibotn og finskegrensa er. På webkameraene kommer det tydelig fram at vegvesenet kaller det Gardeborgbakken.

Les også Over 50 kvenske navn på skilt

Norsk-samisk-kvensk skilt i Storfjord

– Vegvesenet «har funnet på norsk navn»

De to kameraene har fått navnene Øvre Gardeborgbakken og Gardeborgbakken.

Leif Bjørnar Seppola mener vegvesenet «har funnet på et norsk navn», som han skriver i en henvendelse til Kartverket. Han reagerer på at disse navnene brukes i stedet for det samiske Gárdeborri eller det kvenske Karttepori som begge er offisielt godkjent. Det er det samiske navnet som brukes på kart over området.

«Vi kan ikke godta at stedsnavnene strykes fra kart og erstattes med nye navn», skriver han.

Leif Bjørnar Seppola utenfor Hottigården

Leder i Skibotn kvenforening Leif-Sjørnar Seppola utenfor den kvenske Hottigården i Skibotn.

Foto: Laila Lanes / NRK

Han skriver videre at «ingen i Skibotn har noensinne hørt om denne borgen» og viser til tidligere tiders fornorskningspolitikk: «Slik foregikk det tidligere gjennom århundrene. Men mange hadde tenkt at denne kolonipolitikken snart var slutt».

Han ber om at Kartverket må ta opp navnesaken med vegvesenet.

Les også Til sommeren kan du møte både kvensk og samisk på riksgrensen

Kilpisjärvi

Avviser at det har funnet på navnet

Aud Kristi Pedersen er stedsnavnsansvarlig i Kartverket Nordland, Troms og Finnmark.

Ifølge henne er loven er klar om dette. Hun viser til lov om stadnamn § 7 tredje ledd som sier at statlige organ velger navn på statlige anlegg. Men det er Statens kartverk som fastsetter skrivemåten av slike navn.

«Navn som Gardeborgbakken og Øvre Gardeborgbakken er ikke blitt fastsatt til offentlig bruk. Navnebruken er derfor ikke i samsvar med gjeldende lov og forskrift om stedsnavn,» skriver hun i sitt svar til kvenforeningen.

Hun lover i e-posten å ta dette opp med Statens vegvesen.

Skjermdump Yr

Yr.no bruker det samiske navnet på stedet i Skibotndalen. Stedet har det godkjente kvenske navnet Karttepori, men altså ingen norsk godkjent navn.

Foto: skjermdump fra Yr.no

Og i vegvesenet er de nå lydhør for protestene. Seksjonssjef Arctander Jakola forklarer fadesen med at dette er et prøveprosjekt.

«Vi hadde kontakt med Storfjord kommune og Storfjord Tungbilberging da vi jobbet med prosjektet, da kom stedsnavnet frem. Siden det var et prøveprosjekt kan det ha vært årsaken til at korrekte prosedyrer for navnsetting ikke ble fulgt», skriver hun.

Men hun lover å ta tak i saken og skriver: «..nå når Skibotn kvenforening og Kartverket gjør oss oppmerksomme på feilen så vil vi sette i gang arbeidet med å gi målestasjonene navn i tråd med reglene for stedsnavn.»